Compenda Updates

BLIJF OP DE HOOGTE VAN

ONZE NIEUWSTE SOFTWARE ONTWIKKELINGEN

Compenda wordt constant doorontwikkeld en uitgebreid met nieuwe functies. Hier vind je een overzicht van alle productupdates per versie.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Uren invoeren (F6)

Taakomschrijving als declaratieomschrijving

Bij het urenschrijven op basis van voltooide taken werd altijd de taakomschrijving voorgevuld als declaratie omschrijving. Er is nu een instelling toegevoegd waarmee deze functie kan worden uitgeschakeld. In dat geval zal de omschrijving van de declaratie leeg blijven en zal de medewerker altijd zelf een omschrijving moeten opgeven.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Uren invoeren (F6)

Budgetinformatie nu altijd zichtbaar bij uren schrijven

Op het moment dat op een project een urenbudget staat ingesteld wordt deze nu altijd getoond op het moment dat medewerkers hun uren registreren. Vanaf deze versie is dat ook het geval wanneer medewerkers de tarieven niet mogen zien.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Uren invoeren (F6)

Kenmerk verplicht kan worden ingesteld bij het schrijven van uren

Vanaf deze versie van Compenda kan voor alle artikelen in Compenda van de soort Uren worden ingesteld dat er verplicht een kenmerk ingevuld moet worden. Op artikelniveau is een vinkje aanwezig waarmee per urenartikel kan worden aangegeven of een kenmerk wel of niet verplicht is. Indien ingeschakeld kan een urendeclaratie alleen worden opgeslagen als een kenmerk is ingevuld.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Uren invoeren (F6)

Uren schrijven op het geselecteerde project

Wanneer je je uren gaat invoeren en je klikt op 'nieuw', worden deze uren automatisch geschreven op het geselecteerde project.

Uren invoeren (F6)

Periode toevoegen aan geselecteerd project

Wanneer je in het urenschrijfscherm een periode aan een project toevoegt d.m.v. de rechtermuisknop en dan 'periode', wordt automatisch het geselecteerde project gekozen.

Uren invoeren (F6)

Melding bij verlofaanvraag

Optimalisatie melding wanneer onjuist artikelnummer wordt gebruikt bij verlofaanvraag.

Uren invoeren (F6)

Aangepaste melding bij verwijderen verlofaanvraag

De melding bij het verwijderen van een verlofaanvraag is aangepast.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Uren invoeren (F6)

Extra kolom 'Te fiatteren uren'

Er is een kolom toegevoegd waarin de uren zichtbaar zijn die nog gefiatteerd moeten worden.

Uren invoeren (F6)

Sleutel urenschrijven

De rechten bij de sleutel van het uren schrijven zijn aangepast.

Uren invoeren (F6)

Afstemming gewerkte uren en verlofuren

Gewerkte uren en verlofuren worden automatisch op elkaar afgestemd.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Uren invoeren (F6)

Vervaldatum per verlofpotje

Het verlof is nu gesplitst in verschillende verlofpotjes. Hierdoor is het mogelijk om elk potje een eigen vervaldatum te geven.Ook kunnen medewerkers bij het aanvragen van verlof in één oogopslag zien hoeveel verlofuren ze nog hebben en wanneer deze vervallen. Dit is tevens zichtbaar op de vakantiekaart.

Uren invoeren (F6)

Dagen op vakantiekaart

Het aantal dagen op de vakantiekaart wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal contracturen van de medewerker. Voorheen werd enkel uitgegaan van een 40-urige werkweek bij een fulltime dienstverband.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Uren invoeren (F6)

In deze versie moeten de verlofpotjes toegewezen worden aan een verlofopbouwtype. Het type is belangrijk voor de volgende update van Compenda (build 50). Voor dit proces hebben wij de onderstaande handleiding beschikbaar gesteld.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Uren invoeren (F6)

Optimalisatie controle gefiatteerde uren.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Uren invoeren (F6)

Ingevoerde uren kunnen worden afgewezen. De betreffende medewerker moet dan opnieuw zijn gemaakte uren indienen.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Uren invoeren (F6)

Er is een nieuw scherm in Compenda gekomen om uren te fiatteren. In dit scherm zit een overzicht van alle projecten (gegroepeerd op hoofd-/subproject) waarin alle benodigde informatie staat, zodat op reële gronden een fiat kan worden gegeven.Je stelt eenmalig in welke uren je wilt fiatteren en wie deze mag fiatteren. Dit is te vinden onder 'Extra beheer instellingen'. Je klikt vervolgens in het scherm 'Applicatie-instellingen' op 'project' en daar vind je de instelling 'Fiattering'.

Uren invoeren (F6)

Enkel de uren die daadwerkelijk gemaakt zijn, kunnen worden ingediend. Toekomstige uren indienen, met uitzondering van verlofuren, is niet meer mogelijk.

Uren invoeren (F6)

Bij het fiatteren van uren wordt weergegeven hoe deze zich verhouden tot het gehele budget. Ook wanneer uren worden geschreven op een subproject, wordt rekening gehouden met het budget van het hoofdproject.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Uren invoeren (F6)

De afronding van beschikbare verlofuren is aangepast.

Uren invoeren (F6)

Wanneer de instelling 'Uren indienen' aan staat, wordt tijdens het generen van conceptfacturen gekeken naar de laatste goedgekeurde ingediende uren.

Uren invoeren (F6)

De budgetinformatie blijft nu ook inzichtelijk wanneer de leverdatum van een declaratieregel wordt aangepast. Hierdoor blijft zichtbaar hoeveel budget er nog over is voor het project.

Alle wijzigingen in deze release weergeven

Vraag onze brochure aan

*Je ontvangt hem direct in je mailbox! 

Bekijk onze brochure

*Je ontvangt hem direct in je mailbox!