Compenda Updates

BLIJF OP DE HOOGTE VAN

ONZE NIEUWSTE SOFTWARE ONTWIKKELINGEN

Compenda wordt constant doorontwikkeld en uitgebreid met nieuwe functies. Hier vind je een overzicht van alle productupdates per versie.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Disputen tonen

Wanneer bij een digitale factuur een dispuut werd opgegeven dan kreeg deze in het factuurscherm een rode kleur. Echter in het tabblad factuur van bijv. de relatie werd deze rode regel niet getoond. In deze versie van Compenda is dat opgelost, daarnaast kunnen de kolommen met o.a. de dispuutreden worden toegevoegd aan het tabblad factuur.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Facturen handmatig op verwerkt zetten

Bij het doorzetten van financiële boekingen naar het boekhoudpakket wordt in Compenda bijgehouden welke facturen al zijn verwerkt en welke niet. In sommige gevallen komt het voor dat het niet lukt om de status op 'Verwerkt' te zetten terwijl de boekingen wel zijn doorgezet. Vanaf deze versie van Compenda is het mogelijk om via het scherm 'Boekingsregels' een factuur handmatig op 'Verwerkt' te zetten.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Mollie koppeling

Koppel je Mollie account aan Compenda om eenvoudig betaallinks mee te sturen met al jouw facturen. De betaallink wordt automatisch meegezonden in de begeleidende mail van de factuur. Onze integratie werkt op basis van de nieuwste betaallink API van Mollie en zorgt ervoor dat jouw klanten nog eenvoudiger de facturen kunnen voldoen door middel van betaallinks die nooit verlopen.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

PDF omschrijving aanpasbaar bij handmatig mailen van factuur

Het is in Compenda mogelijk om facturen handmatig te verzenden als PDF bijlage. Voorheen kreeg deze PDF altijd de omschrijving 'Kopie factuur'. Vanaf deze versie van Compenda kan in de digitale factuurinstellingen een andere omschrijving worden opgegeven voor de PDF zelf.

Factuur

Bugfix openstaande posten ophalen bij aanmaken betalingsherinneringen

Vanaf deze versie van Compenda worden de openstaande posten slechts 1 keer opgehaald bij het aanmaken van betalingsherinneringen. Dit zorgt voor een aanzienlijke verbetering in de snelheid waarmee een batch met herinneringen wordt aangemaakt.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Simpler invoicing NLCIUS toegevoegd aan Compenda UBL

De UBL welke kan worden meegestuurd bij digitale facturen is nu ook beschikbaar in het Simpler Invoicing 2.0 NLCIUS format. Dit format kan gebruikt worden voor e-facturatie. In de instellingen van Compenda kan worden aangegeven welk UBL format gebruikt moet worden in Compenda.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Bugfix gewijzigd factuur e-mailadres

Wanneer bij een klant het algemene e-mailadres als factuur e-mailadres gebruikt werd ging de controle niet goed af op het moment dat hier een wijziging plaats vond. Vanaf deze versie zal Compenda bij het (opnieuw) verzenden van digitale facturen ook checken of het algemene e-mailadres gewijzigd is zodat er aangegeven kan worden naar welk adres de factuur gemaild moet worden.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Frequentie instellen voor urenbudget van projecten

In de projectperiode kan vanaf nu een frequentie worden gegeven aan het aantal gebudgetteerde uren. Hiermaa kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat er aan een project maandelijks 2 uur besteedt mogen worden. De medewerkers die hun uren schrijven zien zo tijdens hun urenregistratie precies hoeveel uren er gebudgetteerd zijn en hoeveel daarvan er reeds geschreven zijn. Voorheen was dit al mogelijk door steeds aparte periodes aan te maken wat met deze functie niet langer nodig is. De beschikbare frequenties zijn: per week / per maand / per kwartaal / per half jaar / per jaar / gehele periode. Deze frequenties werken op basis van het kalenderjaar. Dit betekent dat een het 1e kwartaal altijd loopt van Januari tot en met Maart enzovoort.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Orderreferentie tonen op de factuur

Het is vanaf deze versie mogelijk om de referentie van een order af te drukken op de factuur. In de lay-out instellingen van de factuur is een vinkje toegevoegd "Orderreferentie tonen". Indien ingeschakeld wordt op de factuur per order een kopje getoond met het ordernummer en de referentie van deze order. Dit is vooral van toegevoegde waarde wanneer er meerdere orders tegelijkertijd worden gefactureerd zodat precies duidelijk is om welke orders het gaat.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Bug opgelost op de factuur wanneer 1 project veel factuurregels bevat

Wanneer het 1e project op de factuur zoveel regels bevat dat deze niet op 1 pagina passen dan werd het gehele project verplaatst naar pagina 2 waardoor de 1e pagina van de factuur leeg getoond werd.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Compenda facturen in termijnen incasseren

Het is vanaf nu mogelijk om factuurbedragen in termijnen te incasseren. Betalingscondities kunnen zo worden ingericht dat bijvoorbeeld een jaarabonnement in 12 gelijke termijnen geïncasseerd wordt zonder dat daar 12 afzonderlijke facturen voor nodig zijn.

Factuur

Automatisch incasseren met multi-factuur module

Compenda klanten die gebruik maken van de Multi-factuur module kunnen vanaf nu ook automatisch incasseren. Op relatieniveau kunnen machtigingen worden aangemaakt voor de verschillende eigen organisaties waar vanuit gefactureerd wordt.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Conceptfactuur per project

Bij het aanmaken van conceptfacturen wordt de selectie onthouden. Wanneer er geen projecten getoond worden alle projecten gefactureerd. Anders worden alleen het huidige of de geselecteerde projecten gefactureerd.

Factuur

Weeknummers op factuur

Weeknummers kunnen nu op de factuur worden getoond als je gebruikmaakt van termijnen.

Factuur

Declaratie-informatie in overzicht factuur

De declaratie-informatie is nu zichtbaar in het declaratie-overzicht van een factuur.

Factuur

E-mailadres bij digitaal factureren

Bij digitaal factureren kan nu standaard een e-mailadres worden ingevuld.

Factuur

Aanpassing UBL-bestand

Het UBL-bestand dat meegestuurd wordt met de factuur is aangepast.

Factuur

Specificatie subtotalen

Optimalisatie specificatie subtotalen.

Factuur

Deels crediteren factuur

Optimalisatie verwerking deels gecrediteerde factuur.

Factuur

Crediteren factuur

Bij het crediteren van een factuur worden eventuele verrekeningen op voorschotten of kantoorkosten niet als declaratie in het project teruggezet.

Factuur

Boekdatum in 'Declaratie bewerken'

Indien het fiatteersysteem wordt gebruikt, wordt de boekdatum van een declaratie getoond in het scherm 'Declaratie bewerken' onder het tabblad 'Extra'. Tevens kan de kolom 'Boekdatum' worden toegevoegd op het tabblad 'Declaratie' van de projectkaart.

Factuur

Digitaal factureren

Optimalisatie van het digitale facturatieproces.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Adresgegevens in grid factuur

Adresgegevens worden nu getoond in het grid op het tabblad 'Factuur'.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Alleen hoofdproject op factuur

Wanneer je een verzamelfactuur maakt van meerdere sub-projecten kun je instellen dat alleen het hoofdproject op de factuur wordt vermeld. Dit geef je aan in het project zelf: klik op 'Factuur lay-out' en kies voor 'Alle regels op hoofdproject'.

Factuur

Uren en reiskosten op één factuur

Optimalisatie berekening uren en reiskosten op één factuur.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Andere melding bij het verwijderen van conceptfacturen.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Bij het fiatteren van boekingsregels wordt voor het registreren van de omzet per maand de boekingsdatum bepaald. Deze boekingsdatum valt altijd op de eerste dag van de maand in de eerstvolgende openstaande periode. Hierdoor komt de omzet altijd in de juiste periode te staan wanneer deze via een tussenrekening wordt geboekt (bijvoorbeeld nog te verzenden facturen).

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Optimalisatie van het bulkfactureren/ crediteren van facturen

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Optimalisatie van het terugzetten van boekingsregels op een project vanuit een creditfactuur.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Een onjuist ingevulde BTW-code kan te allen tijde gewijzigd worden. Dit doe je door een einddatum aan de BTW-code te geven, zodat je een nieuwe code kunt aanmaken.

Factuur

Het is nu mogelijk om een concept-creditfactuur aan te maken. Aan deze credit kan je eventueel nog tekstregels toevoegen. Pas wanneer je de creditfactuur accordeert wordt deze definitief en is hij niet meer aanpasbaar.

Factuur

Bij het crediteren van facturen kun je vooraf instellen of je direct naar de concept-creditfactuur wilt gaan. Deze instelling vind je onder 'Extra'->'Beheer'->'Instellingen'. Dan opent een nieuw scherm genaamd 'Applicatie-instellingen', waarna je naar de optie 'Factuur' gaat. Hier vink je de instelling 'Automatisch naar concepten toegaan' aan.

Factuur

In het factuuroverzicht wordt nu altijd de betalingsconditie weergegeven. Ook wanneer hij de default-instelling pakt.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Optimalisatie voor meerdere BTW-types op één factuur.

Factuur

Het is mogelijk om aanvullende informatie bovenaan de factuur toe te voegen.

Factuur

Wanneer je de instelling 'Reiskosten groeperen' aan hebt staan, worden de reiskosten apart getoond in het overzicht van het totaalbedrag.

Factuur

Wanneer je de factuurrelatie in een project verandert en er staat al een conceptfactuur klaar, dan stelt Compenda de vraag of de factuurrelatie tevens op de conceptfactuur moet worden aangepast. Kies je voor 'ja', dan wordt de bestaande conceptfactuur automatisch verwijderd.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

De omzetrapportage kan nu ook gemaakt worden op factuurdatum in plaats van alleen op leverdatum.

Factuur

Het briefpapier wordt nu ook afgedrukt op de vervolgpagina's.

Alle wijzigingen in deze release weergeven

Vraag onze brochure aan

*Je ontvangt hem direct in je mailbox! 

Bekijk onze brochure

*Je ontvangt hem direct in je mailbox!