Compenda Updates

BLIJF OP DE HOOGTE VAN

ONZE NIEUWSTE SOFTWARE ONTWIKKELINGEN

Compenda wordt constant doorontwikkeld en uitgebreid met nieuwe functies. Hier vind je een overzicht van alle productupdates per versie.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Agenda

Bugfixes agenda/planner

Het plannen van een nieuwe afspraak in de planner via de rechtermuisknop werkt weer. Daarnaast is het nu mogelijk om in zowel de agenda als de planner een gekopieerde taak meerdere keren te plakken.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Agenda

Aanhef tonen bij taken in de agenda

Wanneer er in Compenda een taak gekoppeld wordt aan een persoon zal vanaf nu ook de aanhef getoond worden in deze taak. Deze aanhef wordt bepaald op basis van het ingestelde geslacht bij de persoon waar de taak aan gekoppeld is.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Agenda

Dagweergave in de agenda aangepast

Wanneer de agenda in Compenda op de dagweergave wordt gezet start deze nu vanaf 06:00 uur in plaats van 00:00, zo is het grootste deel van de agenda meteen zichtbaar.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Agenda

Taken in agenda kopiëren/plakken

De taken in de agenda van Compenda kunnen door middel van ctrl+c en ctrl+v eenvoudig gekopieerd en geplakt worden naar andere dagen of andere medewerkers.

Agenda

Agenda instellingen onthouden

In de agenda van Compenda kunnen een aantal instellingen worden aangepast. Vanaf deze versie van Compenda worden de laatst ingestelde instellingen onthouden zodat bij herstarten van Compenda dezelfde weergave getoond wordt als toen er voor het laatst werd afgesloten.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Agenda

Agenda toont werkdagen van medewerkers

Vanaf deze versie van Compenda zal de agenda reageren op de ingestelde werkdagen van medewerkers. Dit betekent dat de dagen waarop volgens de HRM-periode niet gewerkt wordt grijs getoond worden in de agenda. De dagen waarop wel gewerkt wordt zullen wit getoond worden.

Agenda

Werkdagen in agenda kunnen beheren

Naast het tonen van de werkdagen van de medewerker kan er nu ook centraal worden ingesteld wat de werkdagen en tijden zijn voor de eigen organisatie. De agenda van Compenda zal in de weergave "Werkweek" alleen die dagen tonen welke zijn ingesteld als werkdag. Daarnaast toont de agenda door middel van een witte kleur wat per dag de werktijden zijn.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Agenda

Laatst ingestelde agenda type wordt onthouden

Het is in Compenda mogelijk om verschillende agenda weergaven te selecteren door een keuze te maken in het veld "Agenda type". De default waarde was echter altijd "Werkweek". Vanaf deze versie van Compenda wordt de laatst gebruikte weergave onthouden. Wanneer Compenda opnieuw wordt gestart dan zal de weergave getoond worden zoals deze ingesteld stond toen Compenda werd afgesloten.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Agenda

Agenda iconen zijn aangepast

Vanaf deze versie worden de juiste iconen getoond bij agenda items.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Agenda

Taken afschermen in de agenda

Wanneer een gebruik niet het recht heeft om alle taken te zien worden in de agenda de taken van anderen afgeschermd.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Agenda

Afkeuren verlofaanvraag

Wanneer een verlofaanvraag wordt afgekeurd of verwijderd dan wordt deze ook uit de agenda gehaald.

Agenda

Agenda kan geëxporteerd worden naar Excel

Vanuit het agenda scherm kunnen de taken in de agenda geexporteerd worden naar Excel.

Agenda

Budgetinformatie toont geschreven uren

Wanneer er op een project een budget is ingesteld wordt bij het aanmaken van een declaratie budgetinformatie getoond. Deze toont de gebudgetteerde uren en de geschreven uren tot op dat moment.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Agenda

In de Agenda van Compenda kun je nu eenvoudig van maand wisselen.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Agenda

Optimalisatie doorgevoerd bij het openen van taken.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Agenda

De begin- en eindtijd die in de agenda worden geselecteerd, worden meegenomen bij het aanmaken van een activiteit.

Agenda

Het linkermenu in de agenda is verwijderd, zodat de agenda zelf groter in beeld komt.

Agenda

Er is een nieuw agendacomponent toegevoegd aan Compenda. Deze agenda lijkt op de agenda die ook in Outlook zit.

Alle wijzigingen in deze release weergeven

Vraag onze brochure aan

*Je ontvangt hem direct in je mailbox! 

Bekijk onze brochure

*Je ontvangt hem direct in je mailbox!