Compenda Updates

BLIJF OP DE HOOGTE VAN

ONZE NIEUWSTE SOFTWARE ONTWIKKELINGEN

Compenda wordt constant doorontwikkeld en uitgebreid met nieuwe functies. Hier vind je een overzicht van alle productupdates per versie.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Diensten en goederen fiatteren

Compenda had altijd al de mogelijkheid om uren te fiatteren. Vanaf deze versie van Compenda kan er ook voor worden gekozen om diensten en goederen te fiatteren. In de instellingen voor fiatteren zijn 2 opties toegevoegd: - Fiatteren van alle declaraties, termijnregels uitgezonderd - Fiatteren van alle declaraties per projectsoort, termijnregels uitgezonderd. Zo kan dus voor alle declaraties in Compenda bepaald worden of deze gefiatteerd dienen te worden of dat er specifiek voor bepaalde projectsoorten gefiatteerd moet worden. Termijnregels worden altijd uitgezonderd van fiattering.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Nieuwe projecten aanmaken vanuit urenscherm

Het is al mogelijk om via het urenscherm van Compenda te zoeken naar projecten waar door de gebruiker nog niet eerder uren op geschreven zijn. Vanaf nu is het mogelijk om via het projecten zoekscherm meteen een nieuw project aan te maken mocht dat nodig zijn.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Fiatteren per projectsoort

Het fiatteren van uren in Compenda was al mogelijk voor alle projecten. Vanaf deze versie van Compenda kan dit ingesteld worden voor specifieke projectsoorten. Zo wordt het mogelijk om zelf te bepalen welke projecten meer controle benodigd zijn. Lees alles over het fiatteren in Compenda in de handleiding 'Compenda CRM Fiatteren'.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Aanpassing declaratie tabblad projecten

Er is een kleine aanpassing gedaan aan het tabblad 'Declaratie' van projecten welke er voor zorgt dat het scrollen door de declaraties flink sneller is geworden.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Aanpassing kostprijzen overzicht

Recentelijk is het in Compenda mogelijk gemaakt om kostprijzen vast te leggen bij declaraties van projecten. In het projectoverzicht wordt zo een totaaloverzicht getoond van de vastgelegde kostprijzen. Vanaf deze versie van Compenda worden regels met een totale kostprijs van € 0 niet langer getoond in dit overzicht. Uitsluitend regels met een kostprijs groter dan € 0 zullen worden getoond.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Totaalregel projectdeclaraties

Onderaan het tabblad 'Declaratie' van projecten is een totaalregel aanwezig welke inzage geeft in bijvoorbeeld de totale waarde en kosten van het project. Aangezien er in dit tabblad gefilterd kan worden op specifieke regels is er nu voor gezorgd dat deze totaalregel de totalen toont op basis van het gefilterde resultaat.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Vanuit declaratiescherm artikel openen

Bij het maken van declaraties op projecten in Compenda kan nu vanuit het declaratiescherm het artikel dat wordt gebruikt geopend worden om meer informatie over het artikel op te halen. Deze optie is er alleen wanneer de gebruiker tenminste leesrechten heeft op de artikelen.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Compenda kostprijzen

Het is vanaf nu mogelijk om bij het declareren van goederen en diensten op projecten ook kostprijzen vast te leggen. Dit zorgt voor een totaaloverzicht van kosten en opbrengsten per project. Deze nieuwe functionaliteit heeft op een aantal plaatsen effect:

  • Bij het declareren van een goed of een dienst is een veld aanwezig om een kostprijs op te geven.
  • Door het juist instellen van de rechten kan ervoor gezorgd worden dat niet alle medewerkers deze kostprijs kunnen zien en/of aanpassen.
  • Eventueel wordt de kostprijs al voorgevuld als bij het gebruikte artikel een inkoopprijs is vastgelegd (Hoofdleverancier).
  • De kostprijzen worden point-in-time vastgelegd. Dit zorgt ervoor dat een wijziging van de kostprijs van een artikel geen invloed heeft op oude declaraties. Wel is het achteraf nog mogelijk om kostprijzen aan te passen.
  • Het projectoverzicht van Compenda toont nu een totaaloverzicht van de kostprijzen en beïnvloedt ook het resultaat van het project.
  • Bij het promoveren van een offerte naar een project is de offerte leidend voor de kostprijzen welke meegenomen worden naar het project.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Optimalisatie projectoverzicht

Wanneer in Compenda gebruik gemaakt wordt van fixed-fees kon het voorkomen dat in het overzicht van het project een onjuist resultaat getoond werd. Vanaf deze versie is dit overzicht geoptimaliseerd waardoor de juiste waarden getoond worden.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Ophalen openstaande posten versneld

Wanneer Compenda gekoppeld is aan één of meer financiële administratie(s) dan worden bij het zoeken in het facturentabblad de openstaande posten opgehaald. Er zijn in deze versie van Compenda een aantal wijzigingen gedaan in de manier waarop deze openstaande posten worden opgehaald. Het resultaat hiervan is dat het zoeken in het facturentabblad veel sneller gaat.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

De kolom "Aantal" in het overzicht van een projectkaart is afgerond op 2 decimalen

De kolom "Aantal" in het tabblad "Overzicht" van een project kon in sommige situaties getallen tonen met meer dan 2 decimalen. Vanaf deze versie worden de aantallen in deze kolom altijd afgerond op 2 decimalen.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Inactieve projectbetrokkenen zijn niet langer selecteerbaar

Wanneer in de stamtabellen een projectbetrokkene type op inactief wordt gezet dan is deze rol ook niet langer selecteerbaar wanneer een teamlid wordt toegevoegd aan een project.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Verwijderen project geeft duidelijke melding

Wanneer in Compenda een project verwijderd wordt waar taken aan gekoppeld zijn wordt de volgende melding gegeven: Kan selectie niet verwijderen. Project heeft taken/informatie in het archief.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Meerdere medewerkers tegelijk toevoegen aan een project team

Voeg eenvoudg meerdere medewerkers tegelijk toe aan een projectteam.

Project

Projecten de-archiveveren via rechtermuisknop

Gearchiveerde projecten kunnen via de rechtermuisknop nu ook eenvoudig gede-archiveerd worden.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Afsluiten project

Projecten kunnen alleen worden afgesloten wanneer er geen lopende zaken, zoals conceptfacturen of openstaande declaraties, meer op het project zitten.

Project

Afgesloten projecten

Aan projecten met een afsluitdatum in het verleden kunnen geen declaraties en termijnregels worden toegevoegd.

Project

Periode teamlid actief zetten

De periode van een teamlid in een project kan nu opnieuw actief gezet worden.

Project

Afsluiten project en termijnregels

Bij het afsluiten van een project worden de termijnregels op dezelfde datum afgesloten.

Project

Subproject met meerdere periodes tonen

Subprojecten die uit meerdere periodes bestaan en nog niet zijn afgesloten, worden nu getoond op het tabblad ‘Subproject’ in het menu ‘Hoofdproject’.

Project

Extra samenvoegvelden

Er zijn samenvoegvelden toegevoegd voor het maken van standaarddocumenten, voornamelijk op het niveau van hoofd- en subprojecten.

Project

Afsluiten project

Een project kan pas worden afgesloten wanneer er geen openstaande offertes (status 'concept') meer zijn.

Project

Archiveren van projecten

Wanneer de einddatum verstreken is kunnen er geen uren en reiskosten meer op het project geschreven worden. Het project archiveert niet meer automatisch zodat het project nog in beeld blijft. Doormiddel van een nieuwe knop in het project kan het project gearchiveerd worden.

Project

Inkopen in projectoverzicht

Inkopen worden correct weergegeven in het projectoverzicht.

Project

Offerte promoveren naar project

Wanneer je een offerte promoveert naar een project worden de termijnregels ook direct meegenomen.

Project

Betrekken bij project

Het is nu mogelijk om een grote selectie te maken in het Relatie tabblad en deze toe te voegen aan het project.

Project

Naam declaratietabblad

In de projectkaart heeft het tabblad 'Declaratie' constant dezelfde naam; er wordt niet meer gewisseld naar de benaming 'Uren'. Ook zijn dezelfde kolommen zichtbaar.

Project

Aanmaken nieuw project

Bij het aanmaken van een nieuw project kunnen alleen hoofdprojecten geselecteerd worden.

Project

Gekoppelde administratie selecteren

Wanneer multifactuurstroom aan staat en je opent een project, dan staat hierin een tabblad 'Factuur'. Wanneer je deze aanklikt, wordt de gekoppelde administratie geselecteerd in de combobox.

Project

Fixed-fee project

Wanneer een Fixed-fee project gecrediteerd wordt is het nu mogelijk om de opdrachtgever en de factuurrelatie te wijzigen.

Project

Kostprijs niet declarabele uren wordt meegenomen in het projectoverzicht

De kostprijs van niet declarabele uren of uren zonder verkoop tarief worden meegeteld in de kostprijs in het projectoverzicht.

Project

Termijnregels in de toekomst krijgen een aparte kleur

Termijnregels met een begindatum in de toekomst worden in het geel getoond.

Project

Afkeuren verlofaanvraag

Samenvatting van termijnregels wordt point in time getoond.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Aanpassen niet gefiatteerde uren en reiskosten

Uren en reiskosten die horen bij een afgesloten periode en nog niet gefiatteerd zijn, kunnen later nog worden toegevoegd of verwijderd.

Project

Fiatteren

Optimalisatie fiatteerproces.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Geen tekstregels in 'Declaratie details'

In de rapportage 'Declaratie details' worden tekstregels niet meer meegenomen. Deze rapportage is te vinden onder 'Rapportages' -> 'Declaratie details'. De rapportage is alleen toegankelijk wanneer je in het tabblad 'Project' zit.

Project

Berekening voorschot

Optimalisatie berekening voorschot in het overzicht van het project.

Project

Budgetinformatie in projectoverzicht

Meer inzicht in je project begint met een goede voorcalculatie en budget. In het projectoverzicht wordt nu ook informatie over het budget weergegeven. Hierdoor zie je snel wat je hebt afgesproken met de opdrachtgever en hoeveel kosten je per project al hebt gemaakt.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Afgewezen offertes worden niet meer meegenomen bij het voorcalculeren en budgetteren.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Wanneer er een voorschot in rekening wordt gebracht bij een fixedfee-project, blijft de fixed fee aanpasbaar. Deze aanpassing voer je door in het project. Pas wanneer je daadwerkelijk een product/dienst/uur in rekening brengt, kun je de fixed fee niet meer aanpassen.

Project

Wanneer je een nieuw project aanmaakt op basis van een template kan je alleen nog maar kiezen uit hoofdprojecten. In het hoofdproject kies je vervolgens een subprojecttemplate die je voor het betreffende hoofdproject hebt ingesteld. Deze hiërarchie bepaal je in de stamtabellen. Ga naar 'Extra'->'Beheer'->'Stamtabellen', vervolgens opent er een nieuw scherm genaamd 'Stamtabel gegevens'. In dit scherm ga je naar het item 'Project soort'.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Wanneer je geen defaultwaarden voor een projectstatus hebt opgegeven en je promoveert een offerte naar project, stelt Compenda de vraag wat de status van het project moet worden.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

De menu-optie 'rapportages' is beschikbaar gemaakt.

Project

Bij het aanmaken van een intern project wordt de eigen organisatie automatisch ingevuld.

Project

Het is mogelijk om een fixed fee al te factureren op het moment dat er nog geen uren op een project geschreven zijn.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Bij het fiatteren van uren is het mogelijk om vanuit dit scherm de betreffende taak te openen.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Het tabbladoverzicht wordt nu ook getoond bij interne projecten. Door deze toevoeging kan je eenvoudig de kostprijs van een intern project in de gaten houden.

Project

Er is een extra controle toegevoegd waarmee wordt nagegaan of de uren op een project verplaatst mogen worden naar een ander project. Dit heeft te maken met de rechten van de gebruiker.

Project

Wanneer je op 80% van het fixedfee-bedrag zit, geeft Compenda een melding bij het uren schrijven. Hierdoor krijg je een signaal dat het project er bijna op zit of dat je contact moet opnemen met de opdrachtgever.

Alle wijzigingen in deze release weergeven

Vraag onze brochure aan

*Je ontvangt hem direct in je mailbox! 

Bekijk onze brochure

*Je ontvangt hem direct in je mailbox!