Compenda Updates

BLIJF OP DE HOOGTE VAN

ONZE NIEUWSTE SOFTWARE ONTWIKKELINGEN

Compenda wordt constant doorontwikkeld en uitgebreid met nieuwe functies. Hier vind je een overzicht van alle productupdates per versie.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Bugfix offerte omschrijving

Bij het invoeren van een offerte omschrijving/referentie van méér dan 100 karakters gaf Compenda een foutmelding. Vanaf deze versie is de maximale lengte op 100 karakters gezet om deze foutmelding te voorkomen.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Winstmarge en inkoopmarge

Het is nu mogelijk om in de instellingen van Compenda te bepalen hoe het margepercentage wordt berekend voor offertes en orders. Er kan gekozen worden om deze te tonen als percentage van de inkoopprijs (Inkoopmarge) of van de verkoopprijs (Winstmarge).

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Offerteregel(s) kopiëren

Het is vanaf nu mogelijk om offerteregels te kopiëren van bestaande offertes naar nieuwe offertes. Regels op een bestaande offerte kunnen geselecteerd worden per stuk of met meerdere tegelijk, vervolgens kan via de rechtermuisknop gekozen worden voor 'Offerteregel(s) kopiëren'. Er wordt dan een lijst getoond met beschikbare offertes om de regels naartoe te kopiëren. Standaard zijn dit alle concept offertes, mocht in de instellingen 'Offerte aanpasbaar' zijn ingeschakeld dan zullen ook definitieve offertes geselecteerd kunnen worden. Na het selecteren van de juiste offerte worden de regels gekopieerd.

Offerte

Uitbreiding digitaal tekenen

De integratie met Sign voor het digitaal tekenen van offertes is uitgebreid met de optionele artikelen van Compenda. Wanneer een offerte optionele artikelen bevat dan kan de ontvanger via de meegezonden link nu ook aanvinken welke optionele artikelen deze wenst af te nemen.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Werkpakketten offreren

Het is vanaf nu mogelijk om hetzelfde werkpakket meerdere malen op 1 offerte te zetten. Het is zodoende niet langer nodig om voor iedere afwijking een apart werkpakket samen te stellen in de artikelenlijst.

Offerte

Bugfix offertescherm

Door een bug was het niet mogelijk om het offertescherm te maximaliseren. Vanaf deze versie van Compenda werkt dit weer naar behoren.

Offerte

Calculatie kostprijs uren

Bij artikelen van de soort 'Uren' is het vanaf nu mogelijk om een calculatie kostprijs op te geven per urenartikel. Deze calculatiekostprijs wordt vervolgens bij offertes en orders gebruikt om de kostprijs van de uren voor te vullen. Zo krijgen klanten een nog beter inzicht in de marges op de offerte en het uiteindelijke resultaat.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Digitaal ondertekenen offertes

In samenwerking met CM.com is het vanaf nu mogelijk om offertes uit Compenda digitaal te laten ondertekenen. Eenmaal ingeschakeld kan per offerte worden bepaald of er een link wordt meegestuurd. In de instellingen van Compenda kan een standaard tekst worden opgegeven om uw relaties te wijzen op de mogelijkheid tot digitaal ondertekenen. Wanneer de klant de link aanklikt kan deze de offerte online inzien en teken of afwijzen. De betrokken partijen worden per e-mail geïformeerd over de voortgang. Is de offerte getekend dan ontvangt de verzender tevens een audit rapport met de gegevens van de ondertekenaar.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Bugfix offerte/order e-mail

In de instellingen van Compenda kan een standaard e-mailtekst worden opgegeven welke geplakt wordt in de mail die wordt aangemaakt bij het verzenden van offertes en orders. Door een bug werkte dit niet meer en in deze versie is dit opgelost.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Uitbreiding statusbalk offertes

In het offertescherm van Compenda is de informatie in de statusbalk onderaan het scherm uitgebreid. Op basis van de getoonde offertes en de filtering wordt hier nu getoond:

  • Totaal uren: toont het totale aantal uren dat uitstaat op de getoonde offertes
  • Totaalbedrag (netto): toont het totale verkoopbedrag van de getoonde offertes
  • Totaalinkoop: toont het totale bedrag aan inkopen van de getoonde offertes
  • Gem. rendement: toont het gemiddelde rendement van de getoonde offertes
  • Gem. marge: toont de gemiddelde marge van de getoonde offertes

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Materiaallijst uitdraaien

Het is vanaf nu mogelijk om een materiaallijst uit te draaien op basis van een offerte. Deze materiaallijst is grotendeels gelijk aan een normale offerte echter worden hierop geen bedragen en BTW percentages getoond. Deze lijst toont alle regels van de offerte en drukt alleen de omschrijving, aantal, eenheid en informatietekst af.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Footertekst van offertes en orders niet tonen op voorblad en eindblad

Voor orders en offertes kan er in Compenda een footertekst worden ingesteld. Deze tekst werd vervolgens altijd op alle pagina's van de offerte/order afgedrukt in de footer. Vanaf deze versie van Compenda is het mogelijk om deze tekst niet meer te tonen in de footer van het voorblad en eindblad van de offerte of order.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Subtotalen op offerte uitschakelen

De offertemodule van Compenda biedt de mogelijkheid om offerteregels te groeperen per artikelgroep. Voorheen was het zo dat er in dat geval per artikelgroep een subtotaal bedrag per artikelgroep getoond werd. Vanaf deze versie van Compenda is het ook mogelijk om te groeperen per artikelgroep zonder dat deze subtotalen getoond worden.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Vrije velden voor offerte/order in bulk kunnen vullen en wissen

Vanaf deze versie van Compenda is het ook voor offertes en orders mogelijk om in bulk vrije velden te kunnen vullen en wissen. Wanneer in het offerte of order tabblad een selectie wordt gemaakt van offertes of orders kunnen de vrije velden via de menu optie "Acties" > "Specifiek veld vullen/wissen" in bulk worden ingevuld of gewist.

Offerte

Totaal aantal uren per offerte/order tonen

In het offerte/order scherm van Compenda is een veld toegevoegd welke het totale aantal uren op deze offerte/order toont. Met name wanneer gebruik gemaakt wordt van samengesteld artikelen en/of werkpakketten wordt zo in 1 oogopslag duidelijk hoeveel uren er nodig zijn voor de uitvoering van de gehele offerte. Daarnaast kan dit veld ook worden toegevoegd aan de weergave van het offerte/order scherm.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Totaalbedrag optionele artikelen verbergen

Het is in Compenda mogelijk om bij offertes aan te geven dat een bepaald artikel optioneel is. Deze artikelen worden aan het einde van de offerte losstaand getoond waarbij de klant de mogelijkheid heeft om aan te vinken welke artikelen afgenomen worden. Deze lijst van optionele artikelen eindigde altijd met het totaalbedrag van al deze optionele artikelen waardoor het soms lijkt alsof klanten tekenen voor dit totaalbedrag. Vanaf deze versie kan per offerte bepaald worden of deze totaalregel verborgen dient te worden. Indien verborgen worden alleen de subtotalen per artikelgroep nog getoond.

Offerte

Bug opgelost op offerte en order

Bij het afdrukken van foto's op offertes en/of orders kon het in specifieke gevallen gebeuren dat een regel tweemaal getoond werd. Vanaf deze versie van Compenda zal een regel op de offerte en/of order nooit vaker dan 1 keer worden getoond.

Offerte

Handtekening veld op offerte verbergen

Het handtekening veld op de offertes van Compenda kan vanaf nu ook verborgen worden. Per offerte kan door middel van een vinkje met de naam "Handtekening verbergen" worden aangegeven of dit veld wel of niet getoond dient te worden. Het wordt op deze manier eenvoudiger om een concept offerte of prijslijst aan te maken waar niet meteen een handtekening wordt verwacht.

Offerte

Andere weergave van foto's op offerte en order

Bij het afdrukken van foto's op offertes en/of orders werden deze foto's altijd getoond onder de regel waar deze betrekking op heeft. Vanaf deze versie van Compenda worden de foto's náást de regel getoond waar ze betrekking op hebben en zijn de foto's ook een stuk compacter gemaakt wat zorgt voor een nettere aanblik van de offerte en/of order.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Kolom "Verkoopeenheid" toegevoegd aan het offerte/order scherm

Bij het toevoegen van regels aan een offerte of order kan er eenvoudig gezocht worden in alle artikelen die aanwezig zijn in de database. Dit zoekscherm toont een aantal kolommen welke meer informatie over het artikel tonen. Vanaf deze versie van Compenda is het mogelijk om aan dit scherm de kolom "Verkoopeenheid" toe te voegen.

Offerte

Kolommen "Code" en "EAN" toegevoegd aan het offerte/order scherm

Compenda toont per offerte of order precies welke artikelen hierop aanwezig zijn. Een groot aantal kolommen tonen relevante informatie over het artikel. Denk hierbij aan de prijs per stuk maar bijvoorbeeld ook aan de verkoopmarge van een artikel. Vanaf deze versie van Compenda kunnen ook de kolommen "Code" en "EAN" worden toegevoegd aan dit overzicht.

Offerte

Kolom "Informatie" toegevoegd aan het offerte/order scherm

Compenda biedt de mogelijkheid om bij alle artikelen in Compenda een informatietekst toe te voegen. Deze tekst heeft als bedoeling om meer informatie over dit artikel te geven, denk bijvoorbeeld aan onderhoudsinstructies van een specifiek artikel. Vanaf deze versie van Compenda is het mogelijk om deze informatietekst als kolom toe te voegen aan het offerte/order scherm. Betreft het een uitgebreide tekst die niet helemaal getoond kan worden in de kolom dan toont Compenda een hint van deze informatie.

Offerte

Offerte/Order voorbeeld eenvoudiger op te vragen

Compenda bood altijd al de mogelijkheid om via een aparte knop in het overzicht van alle offertes en orders een afdrukvoorbeeld te tonen van een specifieke offerte of order. Vanaf deze versie van Compenda kan dit voorbeeld ook getoond worden vanuit een geopende offerte. Dit betekent dat een offerte niet eerst gesloten hoeft te worden voordat er een afdrukvoorbeeld getoond kan worden. Dit zorgt ervoor dat aanpassingen sneller gecontroleerd kunnen worden.

Offerte

Compenda kan nu ook JPEG foto's tonen op offertes en orders

Vanaf deze versie van Compenda kunnen ook JPEG foto's weer getoond worden op offertes en orders welke vanuit Compenda worden aangemaakt.

Offerte

Bugfix offerte/order opmaak samengestelde artikelen

Het is Compenda mogelijk om samengestelde artikelen dan wel werkpakketten aan te maken waarvan de stuklijst artikelen bevat met verschillende BTW soorten. Helaas kon het in dit geval voorkomen dat het artikel 2 keer getoond werd omdat de BTW bedragen onder elkaar werden afgedrukt. Vanaf deze versie van Compenda wordt in de kolom BTW wordt door middel van een scheidingsteken "/" aangegeven dat dit artikel bestaat uit meerdere BTW soorten. Compenda toont in dat geval de laagste en de hoogste gebruikte BTW soort.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Inkoopprijs van samengestelde artikelen wordt getoond in offertes

Wanneer in Compenda gebruik wordt gemaakt van samengestelde artikelen of werkpaketten dan biedt Compenda de mogelijkheid om de verkoopprijs van dit artikel of werkpakket te laten bepalen op basis van de verkoopprijs van de artikelen in de stuklijst. Vanaf deze versie van Compenda wordt in dit geval ook de inkoopprijs van het samengestelde artikel of werkpakket bepaald op basis van de inkoopprijs van de artikelen in de stuklijst. In de offertekaart wordt vervolgens voor het samengestelde artikel of werkpakket het rendement en de marge berekend en getoond.

Offerte

Bug opgelost bij gebruik van samenvoegvelden in voor- en eindblad van offertes

Wanneer in Compenda gebruik wordt gemaakt van samenvoegvelden in het voor- en/of eindblad van offertes kon er in specifieke situaties een foutmelding ontstaan. Vanaf deze versie van Compenda is deze foutmelding verholpen en kan er weer volledig gebruik gemaakt worden van samenvoegvelden in het voor- en/of eindblad van offertes.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Gekopieerde offerte niet langer gekoppeld aan vorige project

Wanneer een offerte gekopieerd wordt die aan een project gekoppeld is wordt de koppeling met het huidige project verwijderd. De offerte kan dan meteen gekoppeld worden aan een ander project.

Offerte

Artikelkaart kunnen openen vanuit het stuklijst scherm

Wanneer op een offerte of order een hoofdartikel met een stuklijst wordt gezet dan kan er een stuklijstscherm getoond worden waarin een aantal aanpassingen zijn door te voeren. Door middel van het aanklikken van de artikelen in dit scherm met de rechtermuisknop kan de bijbehorende artikelkaart geopend worden.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Btw op offerte verbergen

Voor klanten in het buitenland kunnen nu ook offertes worden opgesteld waarbij de BTW wordt verborgen. Hiervoor is een setting toegevoegd "BTW verbergen mogelijk". Op de offerte zal indien aangevinkt de BTW verborgen kunnen worden.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

E-mail archiveren

Wanneer je een opdrachtgever invoert bij een offerte vult hij nu alle gegevens aan. Dit scheelt tijd bij het aanmaken van nieuwe offertes.

Offerte

Kortingsbedrag in percentage

Een kortingsbedrag op een offerte kan ook in percentages worden weergegeven

Offerte

Nettoprijs op offerte

Offertes bevatten nu een extra kolom waarin de nettoprijs wordt weergegeven.

Offerte

Vrije velden op kopie offerte

Gegevens die in de vrije velden van een offerte staan, worden nu ook op de kopie van de offerte weergegeven.

Offerte

Weergave scoringskans op offerte

De scoringskans uit een offerte wordt tevens correct weergegeven in het offerte-overzicht

Offerte

Afwijzen van offertes

Voor het afwijzen van offertes wordt nu overal de term 'afwijzen' gehanteerd. Deze optie krijg je wanneer je met de rechtermuisknop op offerte klikt.

Offerte

Offerte aanmaken

Wanneer je een opdrachtgever invoert bij een offerte vult hij nu alle gegevens aan. Dit scheelt tijd bij het aanmaken van nieuwe offertes.

Offerte

Extra kolommen offertes

De kolommen 'inkoopprijs', 'verwacht rendement' en 'marge' zijn toegevoegd aan offertes.

Offerte

Overzicht projectvoortgang

Optimalisatie overzicht projectvoortgang.

Offerte

Projectomschrijving op offerte

De omschrijving van het project wordt meegenomen op de offerte.

Offerte

Vrije velden aanpassen

Wanneer 'offerte aanpasbaar' aan staat, kunnen de vrije velden worden aangepast.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Koppelen offerte en projectnummer

Wanneer een nieuwe offerte wordt gemaakt op basis van een afgewezen offerte, wordt automatisch hetzelfde projectnummer gekoppeld.

Offerte

Offertes printen vanuit relatiekaart

Het is mogelijk om offertes te printen vanuit het tabblad 'Offerte' in een relatiekaart.

Offerte

Status van offerte aanpassen vanuit relatie/project

Offertes kunnen nu vanuit het offertetabblad in een relatiekaart of een projectkaart definitief gemaakt, goedgekeurd of afgekeurd worden. Klik op een relatie of een project, open het tabblad 'Offerte' en klik rechtermuisknop.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Het is weer mogelijk om een offerte af te wijzen.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

De standaard artikeltekst op een offerte wordt volledig getoond.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Wanneer je een offerte naar project promoveert, kijkt Compenda naar het (verkoop)uurtarief dat is opgegeven bij de medewerker.

Alle wijzigingen in deze release weergeven

Vraag onze brochure aan

*Je ontvangt hem direct in je mailbox! 

Bekijk onze brochure

*Je ontvangt hem direct in je mailbox!