Compenda Updates

BLIJF OP DE HOOGTE VAN

ONZE NIEUWSTE SOFTWARE ONTWIKKELINGEN

Compenda wordt constant doorontwikkeld en uitgebreid met nieuwe functies. Hier vind je een overzicht van alle productupdates per versie.

Algemeen

Nieuwe datbaseprovider voor Compenda services

Vanaf versie 186.0 is het vereist dat op de servers waar Compenda services draaien zoals de BaaS en de Soap evenals op de werkplekken met Windows installaties ouder dan Windows 10, versie 18.7.2 van deze driver wordt geïnstalleerd. Op werkplekken met Windows 10 of hoger wordt deze versie automatisch geïnstalleerd.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Beperken export mogelijkheden

Wanneer gebruikers de sleutel 'Export' niet in het profiel hebben zitten is het niet langer mogelijk om in bulk gegevens via ctrl+c te kopieren uit Compenda.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Bugfix updatepad

Bij het automatisch updaten van specifieke Compenda versies zijn problemen geconstateerd. Dat is nu opgelost.

Algemeen

Bugfixes Compenda 64-bit

In deze versies zijn bugfixes gedaan welke tijdens het testen van Compenda 64-bit naar voren zijn gekomen.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Vanuit activiteiten direct sjablonen bewerken

Vanuit het 'Activiteit bewerken' scherm is het mogelijk om aan een activiteit documentsjablonen en/of bevestigingsteksten te koppelen. Vanaf deze versie is de optie toegevoegd om deze sjablonen rechtstreeks te openen vanuit dit scherm.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Algehele optimalisatie

Optimalisatie van onderliggende code van Compenda.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Bugfix invoervelden

Het beheerscherm voor invoervelden opende niet meer vanwege een bug, in deze versie is dat opgelost.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Compenda welkomstscherm

Bij het opstarten van Compenda wordt een nieuw welkomstscherm getoond. Dit scherm is bedoeld om de gebruiker die inlogt meteen op de hoogte te stellen van de zaken die voor hem of haar van belang zijn. Naast de agenda van vandaag toont Compenda het aantal taken dat de gebruiker nog niet heeft voltooid, bijzondere data zoals verjaardagen en einddatums van contracten, geschreven uren van de dag én het aantal verlofaanvragen dat een gebruiker dient te beoordelen. Dit scherm vervangt de pop-ups welke voorheen getoond werden bij het opstarten en kan op elk moment via een knop in Compenda worden opgeroepen.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Algehele optimalisatie

Verdere optimalisaties aan de onderliggende code en services van Compenda

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Algehele optimalisatie

In deze versie is een upgrade doorgevoerd van de onderliggende code van Compenda

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Bugfix rechtermuisknop opties

Het kon voorkomen dat in bepaalde situaties er rechtermuisknop opties niet getoond werden terwijl deze er wel zouden moeten zijn. In deze versie is dat opgelost voor de opties 'Vernummeren', 'Kaarten afdrukken' en 'Project openen'.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Tekstregels kunnen toevoegen in afgesloten periode

Compenda biedt de mogelijkheid om periodes financieel af te sluiten. Dit houdt in dat er geen declaraties meer mogen worden gemaakt in de periodes die afgesloten zijn. Vanaf deze versie van Compenda is het nog wel mogelijk om in een afgesloten periode een tekstregel toe te voegen. Deze regels hebben financieel gezien geen invloed en mogen dus ook in een afgesloten periode worden toegevoegd en/of aangepast.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

SQL 2008 wordt definitief niet meer ondersteund

Vanaf Compenda versie 2.124.114 zal Compenda niet meer opstarten indien de database draait op SQL-versie 2008.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Volgorde van landen gewijzigd bij aanmaken van nieuwe database

In de stamtabellen van Compenda zijn een groot aantal landen aanwezig welke op verschillende plekken in Compenda gebruikt worden. Vanaf deze versie van Compenda zijn er een aantal wijzigingen gedaan voor wat betreft deze landen. Zo is Servië als standaard land toegevoegd aan de database, daarnaast zijn de landen welke tot Europa behoren geactualiseerd. Deze wijzigingen worden vanaf deze versie standaard doorgevoerd voor iedere nieuwe Compenda database.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Verlof aanvragen en goedkeuren in afgesloten periode

Compenda biedt de mogelijkheid om periodes financieel af te sluiten. Dit houdt in dat er geen declaraties meer mogen worden gemaakt in de periodes die afgesloten zijn. Vanaf deze versie van Compenda is het nog wel mogelijk om in een afgesloten periode verlof aan te vragen en goed te keuren.

Algemeen

Periodes afsluiten

Vanaf deze versie van Compenda kan de periode al gedurende de maand worden gesloten. Dit houdt functioneel in dat de maand al in de laatste week volledig kan worden afgesloten. Dit kan met name handig zijn wanneer de laatste dag van de maand bijvoorbeeld in het weekend valt en je op de vrijdag de periode reeds wilt sluiten.

Algemeen

Algehele optimalisatie

Optimalisatie van veel onderliggende functies van Compenda.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Algehele optimalisatie

Optimalisatie van veel onderliggende functies van Compenda

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Scrollbar beschikbaar bij grote aantallen weergaven

Compenda biedt de mogelijkheid om in o.a. het projectenscherm meerdere weergaven aan te maken. Iedere weergave krijg een apart tabblad waardoor erg snel tussen weergaven gewisseld kan worden. Het kan voorkomen dat er zoveel weergaven worden aangemaakt waardoor deze niet meer op het scherm van de applicatie passen. Om deze tabbladen alsnog te kunnen bereiken kan er vanuit de applicatie gescrolld worden door de tabbladen.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Algehele optimalisatie

Optimalisatie van veel onderliggende functies van Compenda.

Algemeen

Financiële boekingen exporteren vanaf een bepaalde periode

Voor bedrijven die in Compenda werken met het afsluiten van declaratie periodes is een instelling toegevoegd om aan te geven per wanneer de financiële boekingen geëxporteerd moeten worden. Deze instelling is uitsluitend beschikbaar wanneer er gewerkt wordt met urenfiattering op project basis. Het invullen van dit datumveld zorgt ervoor dat Compenda de financiële boekingen van vóór deze datum negeert bij het afsluiten van de periode. Dit is met name van belang wanneer er van financiële administratie gewisseld is en de boekingen van de vorige administratie genegeerd mogen worden bij het afsluiten van de declaratie periode.

Algemeen

Algehele optimalisatie

Update van gedeelde code

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Klantportaal functionaliteiten toegevoegd

Naar aanleiding van het Compenda klantportaal zijn er een aantal zaken aangepast bij klanten welke de module "Klantportaal" actief hebben in de licentie. Dit betreft: - Een vinkje in het tabblad "Algemeen" van natuurlijke en contactpersonen waarmee kan worden aangegeven of een persoon toegang heeft tot het klantportaal - Een menu-optie toegevoegt waarmee in bulk vinkjes kunnen worden gezet om personen toegang te geven tot het klantportaal - Een vinkje bij archiefitems waarmee deze kunnen worden gesynchroniseerd naar het klantportaal - Een rechtermuisknop optie waarmee in bulk archiefitems kunnen worden gesynchroniseert naar het klantportaal - Een sleutel die bepaalt of een gebruiker wel of geen documenten mag exporteren naar het klantportaal.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Betere registratie van actieve connecties met de Compenda database

Connecties met de Compenda database worden regelmatiger opgeschoond om te voorkomen dat niet-actieve connecties ervoor zorgen dat gebruikers niet kunnen inloggen. Daarnaast wordt in het gebruikersbeheer weer precies getoond welke gebruikers er op een willekeurig moment zijn ingelogd.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Kopiëren/Plakken in hoofdfilters van Compenda verbeterd

Wanneer er al een waarde aanwezig is in het hoofdfilter van Compenda dan wordt deze waarde vervangen voor de waarde die geplakt wordt. In vorige versies werd de waarde voor de reeds aanwezige waarde geplakt.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Google Maps beschikbaar in het Nederlands

De Google Maps koppeling in Compenda wordt vanaf deze versie getoond in het Nederlands wanneer de applicatietaal staat ingesteld op Nederlands. Wanneer de applicatietaal staat ingesteld op Engels dan zal de Google Maps koppeling in het Engels getoond worden.

Algemeen

Nieuwe PDF generator

Het component voor het maken van PDF's in Compenda is van een update voorzien. Let op! Door dit nieuwe component is de uitlijning van de footers in Compenda smaller geworden. Controleer deze dus na de update of deze nog voldoen.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Weergave velden mogen speciale tekens bevatten

De namen van de weergave velden in Compenda mogen vanaf deze versie speciale tekens zoals bijvoorbeeld een - bevatten.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Naam rechtensleutel gewijzigd

De naam van de sleutel "Weergaves bewerken" is gewijzigd naar "Weergave sjablonen beheren".

Algemeen

Naam rechtensleutel gewijzigd

De naam van de sleutel "Toon alle taken" is gewijzigd naar "Toon alle taken/archiefitems".

Algemeen

Knop "Nieuw" hernoemd

In het tabblad "Relatie/Persoonlijk" van organisaties of personen is de knop "Nieuw" gewijzigd naar "Koppelen". Dit omdat koppelen de lading beter dekt aangezien je met deze functionaliteit organisaties en personen aan elkaar kunt verbinden.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Optimalisatie van sortering op datum

Wanneer in Compenda gesorteerd wordt op een datum veld en er zijn een aantal records met eenzelfde datum, dan zal Compenda de sortering gelijk houden wanneer 1 van deze data verandert.

Algemeen

Uitgebreidere database encryptie

Nog meer velden in de database worden standaard voorzien van encryptie.

Algemeen

Excel import optimalisatie

Het importeren van bijvoorbeeld relaties vanuit Excel is aanzienlijk versneld.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Dubbele relatie controle zoekt standaard op alle relaties

In de instellingen van Compenda kan onder "Relatie" worden aangevinkt dat er bij het aanmaken van een nieuwe relatie eerst gezocht moet worden of de relatie al bestaat in Compenda. Deze controle zoekt nu standaard op zowel actieve als gearchiveerde relaties.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Urencontrole bij opstarten Compenda verbeterd

Wanneer gebruik gemaakt wordt van de parameter Checkuren in de snelkoppeling van Compenda wordt bij het opstarten een melding gegeven als er nog uren te schrijven zijn. Deze controle houdt nu ook rekening met urendeclaraties waarbij een tijd gespecificeerd is.

Algemeen

Optimalisatie van een aantal kolommen in de projectweergave

In de weergave van het tabblad project kunnen een aantal kolommen worden toegevoegd welke de aantallen en bedragen tonen van de orderregels op offertes en orders die gekoppeld zijn aan een specifiek project. Deze aantallen en bedragen houden niet langer rekening met conceptoffertes en order of met afgewezen offertes.

Algemeen

Automatisch schalen kan uitgeschakeld worden

Standaard schaalt Compenda de breedte van de kolommen de weergaven. Wanneer de weergave uit veel kolommen bestaat kan dit problemen opleveren. Onder de persoonlijke opties in Compenda kan door middel van een vinkje het automatisch schalen worden uitgeschakeld. Wanneer deze is uitgeschakeld behouden de kolommen hun breedte wanneer het scherm vergroot en verkleind wordt. Wanneer de kolommen niet passen zal een scrollbar worden getoond.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Algehele optimalisatie

Optimalisatie van veel onderliggende functies van Compenda.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Factuur e-mailadres nu ook zichtbaar in het tabblad factuur van een relatiekaart

De kolom factuur e-mailadres is toegevoegd aan het grid van het tabblad factuur in een relatiekaart.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

"Gearchiveerde records tonen" verplaatst naar filter

De optie "Gearchiveerde records tonen" is verwijderd uit het hoofdmenu "Beeld" en verplaatst naar het filter.

Algemeen

In de subtabbladen binnen de relatiekaart zijn subgrid frames in gebruik genomen

In de sub-tabbladen Relatie/Vestiging/Contactpersoon van de Relatie-kaart zijn dezelfde frames in gebruik genomen als in de hoofdschermen van Compenda. Dit houdt in dat er ook in deze sub-tabbladen kan worden gefilterd, daarnaast kunnen er eigen weergaven worden ingesteld voor deze sub-tabbladen.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Gebruik verplichte artikelen

Optimalisatie gebruik verplichte artikelen. Dit zijn de artikelen die in de instellingen van Compenda gebruikt worden, zoals verlofregistratie.

Algemeen

Performance update

Vanwege groot technisch onderhoud aan de achterkant van Compenda zijn vele processen versnelt.

Algemeen

Inactief relatietype wordt cursief getoond

Een inactief relatietype wordt in de combobox cursief getoond. Dit betekent dat deze gelijk is aan een niet ingevulde waarde. Als de kaart opgeslagen moet worden dan moet het inactieve type eerst vervangen worden voor een geldig type voordat deze opgeslagen mag worden.

Algemeen

Afdelingen medewerkers en projecten

In Compenda kan je verschillende afdelingen aanmaken. Deze afdeling kun je nu toewijzen aan een medewerker, project of beide.

Algemeen

MSSQL versie

Ondersteuning MSSQL 2016 toegevoegd incl. CompatabilityLevel van de database (130)

Algemeen

Het recht om projecten te archiveren

Vanwege de nieuwe functionaliteit is er een sleutel toegevoegd voor het kunnen archiveren van de projecten.

Algemeen

Rechten APP

De rechten voor het gebruik van de APP zijn aangepast. Eerst was dit een sleutel die toegevoegd moest worden aan het profiel. Nu is dit een vinkje geworden zodat er geen los profiel meer nodig is.

Algemeen

Systeemgegevens van een verlofaanvraag worden getoond

In het tabblad extra van een verlofaanvraag worden nu ook de systeemgegevens ingevuld. Denk hierbij aan gegevens als creatiedatum en datum van laatste wijziging.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Compenda opstarten vanuit urenschrijfscherm

Het is mogelijk om Compenda op te starten vanuit het urenschrijfscherm.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Medewerkers selecteren bij verlof doorboeken

Verlof doorboeken naar een nieuw jaar kan nu ook voor een selectie van de medewerkers. Je selecteert deze medewerkers in het tabblad 'Medewerker'. Daar kies je de menu-optie 'HRM' en de optie 'Uren saldo vorig jaar doorboeken'. Bepaal vervolgens of je het verlof door wilt boeken voor alle medewerkers of alleen voor de selectie.

Algemeen

KvK-koppeling

Optimalisatie KvK-koppeling.

Algemeen

Wachtwoord Compenda-database

Bij het aanmaken van een nieuwe Compenda-database moet je een wachtwoord aanmaken waarmee je in Compenda kan komen. Voorheen maakte Compenda gebruikt van een default wachtwoord.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Query-fouten worden weer gelogd.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Performance-optimalisatie van weergave takenoverzicht.

Algemeen

Via een gebruikersrecht kun je aangeven of medewerkers hun eigen weergave mogen beheren. Dit recht vind je bij 'Extra' -> 'Beheer' -> 'Gebruikers', waarna het gebruikersbeheerscherm opent. Daar vind je de knop 'Profielbeheer', waarmee je het scherm 'Profielen' opent. Hier bevindt zich de sleutel 'Weergaven beheren'.

Algemeen

In Compenda kan je per gebruiker een aantal voorkeuren opgeven. Bij elke nieuwe gebruiker moest je deze opnieuw aanmaken. Met deze update kan je instellingen overnemen van de Default gebruiker.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Compenda maakt nu verbinding met onze licentieserver. Dit zorgt ervoor dat aanpassingen direct worden doorgevoerd en beschikbaar gesteld. Fysieke licentiebestanden zijn nu niet meer nodig. Elke keer dat je Compenda opstart en internetverbinding hebt, wordt je licentie automatisch met een maand verlengd. Dit betekent dat je Compenda een maand offline kunt gebruiken.

Algemeen

We ondersteunen nu ook schermen met een lagere resolutie.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

De ondersteuning van MSSQL versie 2005 is uitgeradeerd. Het is niet meer mogelijk om de Compenda-database op een MSSQL versie 2005 te zetten.

Algemeen

Compenda werkt nu met een extra versienummer. Dit nummer wordt ook wel het 'patchnummer' genoemd. In een patch zitten alleen kleine oplossingen voor bestaande features. Het patchnummer is altijd het laatste nummer van de Compenda-versie.

Alle wijzigingen in deze release weergeven

Vraag onze brochure aan

*Je ontvangt hem direct in je mailbox! 

Bekijk onze brochure

*Je ontvangt hem direct in je mailbox!