Compenda Updates

BLIJF OP DE HOOGTE VAN

ONZE NIEUWSTE SOFTWARE ONTWIKKELINGEN

Compenda wordt constant doorontwikkeld en uitgebreid met nieuwe functies. Hier vind je een overzicht van alle productupdates per versie.

Offerte

Offerte aanmaken

Wanneer je een opdrachtgever invoert bij een offerte vult hij nu alle gegevens aan. Dit scheelt tijd bij het aanmaken van nieuwe offertes.

Factuur

Weeknummers op factuur

Weeknummers kunnen nu op de factuur worden getoond als je gebruikmaakt van termijnen.

Vrije velden

Vrije velden in offerte

Optimalisatie invullen vrije velden in offerte.

Koppeling Twinfield

Exporteren gegevens van/naar Twinfield

Optimalisatie exporteren van gegevens van/naar Twinfield.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Adresgegevens in grid factuur

Adresgegevens worden nu getoond in het grid op het tabblad 'Factuur'.

Subadmin

Melding 'boekingen doorzetten'

Compenda geeft een melding wanneer je een periode wilt afsluiten terwijl er nog boekingen doorgezet moeten worden.

Offerte

Koppelen offerte en projectnummer

Wanneer een nieuwe offerte wordt gemaakt op basis van een afgewezen offerte, wordt automatisch hetzelfde projectnummer gekoppeld.

Lay-outs

Kenmerken declaratieregels wel/niet op factuur

Het is mogelijk om zelf te bepalen of kenmerken uit declaratieregels worden weergegeven op een factuur.

General

Hoofd- én subproject tegelijkertijd uitstellen

Wanneer een hoofdproject wordt uitgesteld, worden automatisch ook de daarbij behorende subprojecten uitgesteld.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Koppeling Exact Online

Wanneer je meerdere financiële Exact Online administraties gekoppeld hebt aan Compenda worden de debiteuren en crediteuren bij het aanmaken doorgeschoten naar de verschillende administraties. Het is eenvoudig aan te geven naar welke administratie deze moeten.

Koppeling Twinfield

Financiële boekingen naar Twinfield

De financiële koppeling met Twinfield is geoptimaliseerd. Het is nu mogelijk om financiële boekingen vanuit Compenda door te sturen naar Twinfield.

Uren invoeren (F6)

Vervaldatum per verlofpotje

Het verlof is nu gesplitst in verschillende verlofpotjes. Hierdoor is het mogelijk om elk potje een eigen vervaldatum te geven.Ook kunnen medewerkers bij het aanvragen van verlof in één oogopslag zien hoeveel verlofuren ze nog hebben en wanneer deze vervallen. Dit is tevens zichtbaar op de vakantiekaart.

Project

Geen tekstregels in 'Declaratie details'

In de rapportage 'Declaratie details' worden tekstregels niet meer meegenomen. Deze rapportage is te vinden onder 'Rapportages' -> 'Declaratie details'. De rapportage is alleen toegankelijk wanneer je in het tabblad 'Project' zit.

Project

Berekening voorschot

Optimalisatie berekening voorschot in het overzicht van het project.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Vrije velden

Informatie uit de vrije velden is nu beter afgeschermd.

Mailing

Privacygevoelige informatie is nu beter afgeschermd.

Offerte

Het is weer mogelijk om een offerte af te wijzen.

Project

Afgewezen offertes worden niet meer meegenomen bij het voorcalculeren en budgetteren.

Agenda

In de Agenda van Compenda kun je nu eenvoudig van maand wisselen.

Factuur

Andere melding bij het verwijderen van conceptfacturen.

Agenda

Optimalisatie doorgevoerd bij het openen van taken.

Uren fiatteren na afgesloten periode

Wanneer een financiële periode is afgesloten, kunnen de uren die in die periode vallen nog wel gefiatteerd worden. De omzet wordt dan meegenomen in de eerstvolgende/ huidige maand die nog niet afgesloten is.

Project

Wanneer er een voorschot in rekening wordt gebracht bij een fixedfee-project, blijft de fixed fee aanpasbaar. Deze aanpassing voer je door in het project. Pas wanneer je daadwerkelijk een product/dienst/uur in rekening brengt, kun je de fixed fee niet meer aanpassen.

Factuur

Bij het fiatteren van boekingsregels wordt voor het registreren van de omzet per maand de boekingsdatum bepaald. Deze boekingsdatum valt altijd op de eerste dag van de maand in de eerstvolgende openstaande periode. Hierdoor komt de omzet altijd in de juiste periode te staan wanneer deze via een tussenrekening wordt geboekt (bijvoorbeeld nog te verzenden facturen).

Uren invoeren (F6)

In deze versie moeten de verlofpotjes toegewezen worden aan een verlofopbouwtype. Het type is belangrijk voor de volgende update van Compenda (build 50). Voor dit proces hebben wij de onderstaande handleiding beschikbaar gesteld.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Optimalisatie van het bulkfactureren/ crediteren van facturen

Uren invoeren (F6)

Optimalisatie controle gefiatteerde uren.

Incasso

Nummering facturen binnen een incassobatch aangepast.

Project

Wanneer je geen defaultwaarden voor een projectstatus hebt opgegeven en je promoveert een offerte naar project, stelt Compenda de vraag wat de status van het project moet worden.

Koppeling Exact Globe

Je kunt instellen of je de kostenplaats in Exact Globe wilt aanmaken op basis van het hoofd- of het subproject in Compenda. Deze instelling kun je vinden onder 'Extra'->'Beheer'->'Instellingen'. Vervolgens opent het scherm 'Applicatie-instellingen' en kies je 'Financiële Administratie'. Daar vink je de instelling 'Kostenplaats/drager op hoofdproject' aan wanneer je de kostenplaats op basis van het hoofdprojectnummer wilt aanmaken.

Rapportages

Medewerkers die het gebruikersrecht 'HRM eigen' hebben, mogen de rapportage (beschikbaarheid) inzien. Deze rapportage vind je door te klikken op 'Rapportages' en vervolgens op 'Beschikbaarheid'.

Factuur

Optimalisatie van het terugzetten van boekingsregels op een project vanuit een creditfactuur.

Algemeen

Query-fouten worden weer gelogd.

Multi factuur

Wanneer je vanuit één Compenda meerdere financiële administraties aanstuurt (multi-factuurstroom), kun je per organisatie instellen welke gegevens op de factuur worden vermeld.

Relatie

Bij het importeren van relaties uit Excel controleert Compenda vooraf of de kolomopbouw van het Excel-bestand overeenkomt met het format van Compenda.

Taken

Er zijn extra samenvoegvelden toegevoegd voor het gebruiken van informatie uit een taak.

Outlook plugin

Vanuit de Outlook-plugin kan een taak worden aangemaakt waarin de e-mail wordt opgeslagen.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Optimalisatie voor meerdere BTW-types op één factuur.

Uren invoeren (F6)

Er is een nieuw scherm in Compenda gekomen om uren te fiatteren. In dit scherm zit een overzicht van alle projecten (gegroepeerd op hoofd-/subproject) waarin alle benodigde informatie staat, zodat op reële gronden een fiat kan worden gegeven.Je stelt eenmalig in welke uren je wilt fiatteren en wie deze mag fiatteren. Dit is te vinden onder 'Extra beheer instellingen'. Je klikt vervolgens in het scherm 'Applicatie-instellingen' op 'project' en daar vind je de instelling 'Fiattering'.

Taken

Bij het aan- of afmelden van een taak, ontvangt de opdrachtgever automatisch een e-mail waarin dit wordt medegedeeld. Je stelt zelf eenmalig een default-tekst in.

Project

Bij het fiatteren van uren is het mogelijk om vanuit dit scherm de betreffende taak te openen.

Rapportages

Fixed fee wordt meegenomen in de kostenberekening. Voorheen gebeurde dit alleen met de voorcalculatie.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Het tabbladoverzicht wordt nu ook getoond bij interne projecten. Door deze toevoeging kan je eenvoudig de kostprijs van een intern project in de gaten houden.

Taken

Een taak kan naar een ander tijdstip worden versleept in de Agenda van Compenda

Rapportages

De omzetrapportage is uitbreid met een overzicht van het aantal gefactureerde uren. De rapportage is te vinden onder 'Rapportages'->'Omzet analyse'->'Op medewerker'. Deze rapportage is alleen te raadplegen wanneer je in het tabblad 'Project' zit.

HRM

Wanneer je een nieuwe medewerker aanmaakt, krijgt deze automatisch het label 'vaste medewerker'. Indien de medewerker een ander label moet krijgen dan kun je deze selecteren in het dropdownmenu. De labels moet je zelf aanmaken in de 'Stamtabellen'.

Uren invoeren (F6)

De afronding van beschikbare verlofuren is aangepast.

Alle wijzigingen in deze release weergeven