Compenda Updates

BLIJF OP DE HOOGTE VAN

ONZE NIEUWSTE SOFTWARE ONTWIKKELINGEN

Compenda wordt constant doorontwikkeld en uitgebreid met nieuwe functies. Hier vind je een overzicht van alle productupdates per versie.

Uren invoeren

Urenscherm bug opgelost

Wanneer in het urenscherm gewisseld werd tussen medewerkers kon dit resulteren in een foutmelding. In deze versie van Compenda verschijnt er geen foutmelding meer bij het wisselen tussen medewerkers.

Uren invoeren

Urenscherm bug opgelost

Het urenscherm verspringt niet steeds nadat er een declaratie is geschreven. Het kon voorkomen dat het scherm versprong naar de bovenste regel. Dat is nu opgelost.

Logistiek

Offertes tonen nu ook de informatietekst van samengestelde artikelen.

Wanneer bij een samengesteld artikel werd ingesteld dat de stuklijst niet op de offerte getoond mag worden dan werd de informatietekst van het samengestelde artikel ook niet getoond op de offerte. In deze versie wordt in dat geval de informatietekst van het samengestelde artikel wel netjes getoond op de offerte.

Project

Inactieve projectbetrokkenen zijn niet langer selecteerbaar

Wanneer in de stamtabellen een projectbetrokkene type op inactief wordt gezet dan is deze rol ook niet langer selecteerbaar wanneer een teamlid wordt toegevoegd aan een project.

Algemeen

Naam rechtensleutel gewijzigd

De naam van de sleutel "Weergaves bewerken" is gewijzigd naar "Weergave sjablonen beheren".

Algemeen

Naam rechtensleutel gewijzigd

De naam van de sleutel "Toon alle taken" is gewijzigd naar "Toon alle taken/archiefitems."

Algemeen

Knop "Nieuw" hernoemd

In het tabblad "Relatie/Persoonlijk" van organisaties of personen is de knop "Nieuw" gewijzigd naar "Koppelen". Dit omdat koppelen de lading beter dekt aangezien je met deze functionaliteit organisaties en personen aan elkaar kunt verbinden.

Taken

Het veld "Archief omschrijving" is verwijderd uit activiteiten

Bij het aanmaken of bewerken van activititeiten in Compenda werd de mogelijkheid geboden om een "Archief omschrijving" op te geven. Dit veld werd echter al lange tijd niet meer gebruikt binnen Compenda. Dit veld is dan ook verwijderd.

Rapportages

Rapportage "Declaratiedetails" uitgebreid

De rapportage "Declaratiedetails" bevat nu ook een kolom waarin het kenmerk van declaraties wordt getoond.

Order

Lay-out optimalisatie offertes, orders en leveringen

De volgorde waarop (sub)artikelen op de offerte of order worden getoond wordt voortaan precies zo overgenomen op de levering en de factuur.

Archief

Uitbreiding van samenvoegvelden

Samenvoegvelden bij relaties en projecten zijn uitgebreid met het digitaal factureren e-mailadres.

Algemeen

Optimalisatie van sortering op datum

Wanneer in Compenda gesorteerd wordt op een datum veld en er zijn een aantal records met eenzelfde datum, dan zal Compenda de sortering gelijk houden wanneer 1 van deze data verandert.

Algemeen

Uitgebreidere database encryptie

Nog meer velden in de database worden standaard voorzien van encryptie.

Taken

Compenda procedures sterk verbeterd

De werking van procedures in Compenda is sterk verbeterd. Er zijn vooral verbetering aangebracht in het juist plannen van taken binnen dezelfde volgorde. Ook worden sjablonen in deze versie pas aangeroepen op het moment dat een taak voltooid wordt.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Uren invoeren

Kolom "Taak voltooid" toegevoegd aan fiatteerscherm

In het fiatteerscherm van Compenda is een kolom toegevoegd "Taak voltooid". Deze kolom toont een groen vinkje wanneer de taak die hoort bij deze declaratie voltooid is.

Archief

Samenvoegvelden zijn uitgebreid

De samenvoegvelden van projecten zijn uitgebreid met 3 velden. Het gaat om de volgende velden: Tennamevan, IBAN en MachtigingIBAN van het hoofdproject. Deze velden kunnen nu worden samengevoegd vanuit subprojecten.

Lay-outs

Andere bedrag notatie voor klanten in het buitenland

Op de offerte en de factuur wordt voor klanten in het buitenland een andere bedragnotatie gebruikt. In Compenda kan in de relatiekaart onder het tabblad "Algemeen" de aanspreektaal van de klant worden ingesteld. Wanneer deze anders is dan Nederlands dan verandert de bedragnotatie op de offerte of factuur voor deze klant van ./, naar ,/..

HRM

Verwijderde verlofaanvragen worden opgeslagen in het archief van de medewerker

Bij het aanpassen van de HRM periode van een medewerker kan het zijn dat reeds gedane verlofaanvragen verwijderd worden. Deze worden getoond in een Excel bestand. Dit Excel betand wordt nu ook opgeslagen in het archief van de betreffende medewerker. Dit om te voorkomen dat de verwijderde aanvragen kwijt raken door het Excel bestand te sluiten.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Relatie

Contactpersoon corrigeren werkt weer

Bij het corrigeren van een contactpersoon worden alle wijzigingen correct opgeslagen. Daarnaast kan bij het aanmaken van een nieuwe relatie ook meteen een Contactpersoon gekoppeld worden.

Project

Verwijderen project geeft duidelijke melding

Wanneer in Compenda een project verwijderd wordt waar taken aan gekoppeld zijn wordt de volgende melding gegeven: Kan selectie niet verwijderen. Project heeft taken/informatie in het archief

HRM

Verpichte velden controle bij aanmaken HRM periode

Wanneer bij een medewerker een HRM-periode wordt aangemaakt zal Compenda een melding geven wanneer de verplichte velden niet (allemaal) zijn ingevuld.

Mailing

Compenda mailing werkt ook met proxy

De mailing module van Compenda werkt nu ook wanneer er gebruik wordt gemaakt van een proxy.

Overig

Uitbetalen, corrigeren en verplaatsen van verlof funtioneert weer naar behoren

Uitbetalen, corrigeren en verplaatsen van verlof funtioneert weer naar behoren

Koppeling SnelStart

Compenda koppelt met SnelStart Online

De koppeling tussen Compenda en SnelStart Online is gereed. De koppeling heeft de volgende functionaliteiten: -Doorzetten en updaten van debiteuren en crediteuren -Doorzetten van verkoopboekingen -Teruglezen van openstaande posten

Outlook plugin

Outlook opmaak instellen in Compenda

In de instellingen van Compenda kan worden aangegeven welk lettertype gebruikt moet worden voor Outlook mailberichten die vanuit Compenda worden aangemaakt. Deze instellingen zijn te vinden in de instellingen onder "Layout algemeen". Hier kunnen het lettertype, de letter grootte en de letter kleur worden ingesteld.

Algemeen

Automatisch schalen kan uitgeschakeld worden

Standaard schaalt Compenda de breedte van de kolommen de weergaven. Wanneer de weergave uit veel kolommen bestaat kan dit problemen opleveren. Onder de persoonlijke opties in Compenda kan door middel van een vinkje het automatisch schalen worden uitgeschakeld. Wanneer deze is uitgeschakeld behouden de kolommen hun breedte wanneer het scherm vergroot en verkleind wordt. Wanneer de kolommen niet passen zal een scrollbar worden getoond.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Algehele optimalisatie

Optimalisatie van veel onderliggende functies van Compenda

Overig

Uitbetalen, corrigeren en verplaatsen van verlof funtioneert weer naar behoren

Uitbetalen, corrigeren en verplaatsen van verlof funtioneert weer naar behoren

Overig

Tapi koppeling werkt weer

Tapi instellingen werken weer. In de opties wordt nu de juiste naam weergegeven. Wanneer er gebeld wordt komt er een pop-up met het juiste nummer en de naam wordt er correct bij gezocht.

Artikel

Werkpaketten geoptimaliseerd

De werking van werkpaketten in Compenda is geoptimaliseerd

Algemeen

Factuur e-mailadres nu ook zichtbaar in het tabblad factuur van een relatiekaart

De kolom factuur e-mailadres is toegevoegd aan het grid van het tabblad factuur in een relatiekaart

Koppeling Exact Online

Compenda geschikt voor Exact Online Duitsland

Koppel Compenda nu ook aan Exact Online Duitsland

Project

Meerdere medewerkers tegelijk toevoegen aan een project team

Voeg eenvoudg meerdere medewerkers tegelijk toe aan een projectteam

Incasso

Incasso's annuleren werkt ook met Twinfield

Ook wanneer Compenda gekoppeld is aan Twinfield kunnen incassobatches geannuleerd worden.

Agenda

Taken afschermen in de agenda

Wanneer een gebruik niet het recht heeft om alle taken te zien worden in de agenda de taken van anderen afgeschermd.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Btw op offerte verbergen

Voor klanten in het buitenland kunnen nu ook offertes worden opgesteld waarbij de BTW wordt verborgen. Hiervoor is een setting toegevoegd "BTW verbergen mogelijk". Op de offerte zal indien aangevinkt de BTW verborgen kunnen worden.

Koppeling Exact Globe

BTW verleggen in Exact Globe

BTW kan ook verlegd worden wanneer Compenda gekoppeld is aan Exact Globe.

Koppeling Exact Online

Inkoopregels uit Exact Online teruglezen in Compenda

Inkoopfactuurregels kunnen o.b.v. kostenplaatsen worden teruggelezen in Compenda.

Planner

Taken in de planner kunnen knippen/plakken.

In de planner van Compenda kunnen taken gekopieerd en geplakt worden via Ctrl+C/Ctrl+V.

Relatie

Projectbetrokkenen ontkoppelen vanuit de relatiekaart

Relaties welke betrokken zijn bij een project kunnen nu ook vanuit de relatiekaart ontkoppeld worden van dit project. Ga hiervoor naar het tabblad project binnen de relatiekaart klik het gewenste project aan met de rechtermuisknop en selecteer "Ontkoppelen". Deze relatie wordt vervolgens uit het team van dit project verwijderd.

Artikel

Artikelen kopiëren

Artikel kunnen via een rechtermuisknop optie nu ook makkelijk gekopieerd worden. Dit voorkomt het onnodig vaak invoeren van algemene artikelgegevens.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

"Gearchiveerde records tonen" verplaatst naar filter

De optie "Gearchiveerde records tonen" is verwijderd uit het hoofdmenu "Beeld" en verplaatst naar het filter.

Algemeen

In de subtabbladen binnen de relatiekaart zijn subgrid frames in gebruik genomen

In de sub-tabbladen Relatie/Vestiging/Contactpersoon van de Relatie-kaart zijn dezelfde frames in gebruik genomen als in de hoofdschermen van Compenda. Dit houdt in dat er ook in deze sub-tabbladen kan worden gefilterd, daarnaast kunnen er eigen weergaven worden ingesteld voor deze sub-tabbladen.

Logistiek

Nieuwe layout ontvangsten scherm

Het ontvangstscherm heeft dezelfde layout gekregen als het inkoopadviesscherm. Daarnaast is de werking van dit scherm ook gelijk gemaakt aan dat van het inkoopadvies.

Factuur

Conceptfactuur per project

Bij het aanmaken van conceptfacturen wordt de selectie onthouden. Wanneer er geen projecten getoond worden alle projecten gefactureerd. Anders worden alleen het huidige of de geselecteerde projecten gefactureerd.

Offerte

E-mail archiveren

Wanneer je een opdrachtgever invoert bij een offerte vult hij nu alle gegevens aan. Dit scheelt tijd bij het aanmaken van nieuwe offertes.

Koppeling Exact Online

Inkoopfacturen Exact Online in Compenda

De inkoopfacturen die geboekt worden in Exact Online zijn nu ook terug te vinden in Compenda, in een project onder het tabblad 'Overzicht'.

Relatie

Projectperiodes per medewerker

Het is mogelijk om van elke medewerker te zien in welke periode hij/zij bij welke projecten betrokken is geweest. Dit kun je inschakelen door het vinkje 'historie' aan te zetten: medewerker > project > vinkje 'historie'.

Project

Kostprijs niet declarabele uren wordt meegenomen in het projectoverzicht

De kostprijs van niet declarabele uren of uren zonder verkoop tarief worden meegeteld in de kostprijs in het projectoverzicht.

Taken

Archiefframe van taken wordt gerefreshed bij vorige/volgende

Wanneer door taken gescrolld wordt door middel van de knoppen vorige/volgende wordt ook het archiefframe steeds ververst.

Project

Termijnregels in de toekomst krijgen een aparte kleur

Termijnregels met een begindatum in de toekomst worden in het geel getoond.

Project

Afkeuren verlofaanvraag

Samenvatting van termijnregels wordt point in time getoond.

Taken

"Toon taken van" toont alleen gebruikers

In het filter van het tabblad taak worden onder "Toon taken van" alleen gebruikers getoond welke een taak hebben of hebben gehad.

Outlook plugin

Outlook plug-in toont volledige omschrijving

Wanneer een lange omschrijving wordt opgegeven bij het archiveren van een e-mail via de Outlook plugin valt deze tekst niet langer weg achter de knop "mail-inhoud"

Agenda

Budgetinformatie toont geschreven uren

Wanneer er op een project een budget is ingesteld wordt bij het aanmaken van een declaratie budgetinformatie getoond. Deze toont de gebudgetteerde uren en de geschreven uren tot op dat moment.

Algemeen

Systeemgegevens van een verlofaanvraag worden getoond

In het tabblad extra van een verlofaanvraag worden nu ook de systeemgegevens ingevuld. Denk hierbij aan gegevens als creatiedatum en datum van laatste wijziging.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Adresgegevens in grid factuur

Adresgegevens worden nu getoond in het grid op het tabblad 'Factuur'.

Subadmin

Melding 'boekingen doorzetten'

Compenda geeft een melding wanneer je een periode wilt afsluiten terwijl er nog boekingen doorgezet moeten worden.

Offerte

Koppelen offerte en projectnummer

Wanneer een nieuwe offerte wordt gemaakt op basis van een afgewezen offerte, wordt automatisch hetzelfde projectnummer gekoppeld.

Lay-outs

Kenmerken declaratieregels wel/niet op factuur

Het is mogelijk om zelf te bepalen of kenmerken uit declaratieregels worden weergegeven op een factuur.

General

Hoofd- én subproject tegelijkertijd uitstellen

Wanneer een hoofdproject wordt uitgesteld, worden automatisch ook de daarbij behorende subprojecten uitgesteld.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Koppeling Exact Online

Wanneer je meerdere financiële Exact Online administraties gekoppeld hebt aan Compenda worden de debiteuren en crediteuren bij het aanmaken doorgeschoten naar de verschillende administraties. Het is eenvoudig aan te geven naar welke administratie deze moeten.

Koppeling Twinfield

Financiële boekingen naar Twinfield

De financiële koppeling met Twinfield is geoptimaliseerd. Het is nu mogelijk om financiële boekingen vanuit Compenda door te sturen naar Twinfield.

Uren invoeren (F6)

Vervaldatum per verlofpotje

Het verlof is nu gesplitst in verschillende verlofpotjes. Hierdoor is het mogelijk om elk potje een eigen vervaldatum te geven.Ook kunnen medewerkers bij het aanvragen van verlof in één oogopslag zien hoeveel verlofuren ze nog hebben en wanneer deze vervallen. Dit is tevens zichtbaar op de vakantiekaart.

Project

Geen tekstregels in 'Declaratie details'

In de rapportage 'Declaratie details' worden tekstregels niet meer meegenomen. Deze rapportage is te vinden onder 'Rapportages' -> 'Declaratie details'. De rapportage is alleen toegankelijk wanneer je in het tabblad 'Project' zit.

Project

Berekening voorschot

Optimalisatie berekening voorschot in het overzicht van het project.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Vrije velden

Informatie uit de vrije velden is nu beter afgeschermd.

Mailing

Privacygevoelige informatie is nu beter afgeschermd.

Offerte

Het is weer mogelijk om een offerte af te wijzen.

Project

Afgewezen offertes worden niet meer meegenomen bij het voorcalculeren en budgetteren.

Agenda

In de Agenda van Compenda kun je nu eenvoudig van maand wisselen.

Factuur

Andere melding bij het verwijderen van conceptfacturen.

Agenda

Optimalisatie doorgevoerd bij het openen van taken.

Uren fiatteren na afgesloten periode

Wanneer een financiële periode is afgesloten, kunnen de uren die in die periode vallen nog wel gefiatteerd worden. De omzet wordt dan meegenomen in de eerstvolgende/ huidige maand die nog niet afgesloten is.

Project

Wanneer er een voorschot in rekening wordt gebracht bij een fixedfee-project, blijft de fixed fee aanpasbaar. Deze aanpassing voer je door in het project. Pas wanneer je daadwerkelijk een product/dienst/uur in rekening brengt, kun je de fixed fee niet meer aanpassen.

Factuur

Bij het fiatteren van boekingsregels wordt voor het registreren van de omzet per maand de boekingsdatum bepaald. Deze boekingsdatum valt altijd op de eerste dag van de maand in de eerstvolgende openstaande periode. Hierdoor komt de omzet altijd in de juiste periode te staan wanneer deze via een tussenrekening wordt geboekt (bijvoorbeeld nog te verzenden facturen).

Uren invoeren (F6)

In deze versie moeten de verlofpotjes toegewezen worden aan een verlofopbouwtype. Het type is belangrijk voor de volgende update van Compenda (build 50). Voor dit proces hebben wij de onderstaande handleiding beschikbaar gesteld.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Optimalisatie van het bulkfactureren/ crediteren van facturen

Uren invoeren (F6)

Optimalisatie controle gefiatteerde uren.

Incasso

Nummering facturen binnen een incassobatch aangepast.

Project

Wanneer je geen defaultwaarden voor een projectstatus hebt opgegeven en je promoveert een offerte naar project, stelt Compenda de vraag wat de status van het project moet worden.

Koppeling Exact Globe

Je kunt instellen of je de kostenplaats in Exact Globe wilt aanmaken op basis van het hoofd- of het subproject in Compenda. Deze instelling kun je vinden onder 'Extra'->'Beheer'->'Instellingen'. Vervolgens opent het scherm 'Applicatie-instellingen' en kies je 'Financiële Administratie'. Daar vink je de instelling 'Kostenplaats/drager op hoofdproject' aan wanneer je de kostenplaats op basis van het hoofdprojectnummer wilt aanmaken.

Rapportages

Medewerkers die het gebruikersrecht 'HRM eigen' hebben, mogen de rapportage (beschikbaarheid) inzien. Deze rapportage vind je door te klikken op 'Rapportages' en vervolgens op 'Beschikbaarheid'.

Factuur

Optimalisatie van het terugzetten van boekingsregels op een project vanuit een creditfactuur.

Algemeen

Query-fouten worden weer gelogd.

Multi factuur

Wanneer je vanuit één Compenda meerdere financiële administraties aanstuurt (multi-factuurstroom), kun je per organisatie instellen welke gegevens op de factuur worden vermeld.

Relatie

Bij het importeren van relaties uit Excel controleert Compenda vooraf of de kolomopbouw van het Excel-bestand overeenkomt met het format van Compenda.

Taken

Er zijn extra samenvoegvelden toegevoegd voor het gebruiken van informatie uit een taak.

Outlook plugin

Vanuit de Outlook-plugin kan een taak worden aangemaakt waarin de e-mail wordt opgeslagen.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Optimalisatie voor meerdere BTW-types op één factuur.

Uren invoeren (F6)

Er is een nieuw scherm in Compenda gekomen om uren te fiatteren. In dit scherm zit een overzicht van alle projecten (gegroepeerd op hoofd-/subproject) waarin alle benodigde informatie staat, zodat op reële gronden een fiat kan worden gegeven.Je stelt eenmalig in welke uren je wilt fiatteren en wie deze mag fiatteren. Dit is te vinden onder 'Extra beheer instellingen'. Je klikt vervolgens in het scherm 'Applicatie-instellingen' op 'project' en daar vind je de instelling 'Fiattering'.

Taken

Bij het aan- of afmelden van een taak, ontvangt de opdrachtgever automatisch een e-mail waarin dit wordt medegedeeld. Je stelt zelf eenmalig een default-tekst in.

Project

Bij het fiatteren van uren is het mogelijk om vanuit dit scherm de betreffende taak te openen.

Rapportages

Fixed fee wordt meegenomen in de kostenberekening. Voorheen gebeurde dit alleen met de voorcalculatie.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Het tabbladoverzicht wordt nu ook getoond bij interne projecten. Door deze toevoeging kan je eenvoudig de kostprijs van een intern project in de gaten houden.

Taken

Een taak kan naar een ander tijdstip worden versleept in de Agenda van Compenda

Rapportages

De omzetrapportage is uitbreid met een overzicht van het aantal gefactureerde uren. De rapportage is te vinden onder 'Rapportages'->'Omzet analyse'->'Op medewerker'. Deze rapportage is alleen te raadplegen wanneer je in het tabblad 'Project' zit.

HRM

Wanneer je een nieuwe medewerker aanmaakt, krijgt deze automatisch het label 'vaste medewerker'. Indien de medewerker een ander label moet krijgen dan kun je deze selecteren in het dropdownmenu. De labels moet je zelf aanmaken in de 'Stamtabellen'.

Uren invoeren (F6)

De afronding van beschikbare verlofuren is aangepast.

Alle wijzigingen in deze release weergeven