Compenda Updates

BLIJF OP DE HOOGTE VAN

ONZE NIEUWSTE SOFTWARE ONTWIKKELINGEN

Compenda wordt constant doorontwikkeld en uitgebreid met nieuwe functies. Hier vind je een overzicht van alle productupdates per versie.

Koppeling Exact Online

Verbetering Exact Online koppeling

Er is een kleine aanpassing gedaan aan de manier waarop Compenda verbindt met Exact Online om de stabiliteit te verhogen.

Algemeen

Nieuwe datbaseprovider voor Compenda services

Vanaf versie 186.0 is het vereist dat op de servers waar Compenda services draaien zoals de BaaS en de Soap evenals op de werkplekken met Windows installaties ouder dan Windows 10, versie 18.7.2 van deze driver wordt geïnstalleerd. Op werkplekken met Windows 10 of hoger wordt deze versie automatisch geïnstalleerd.

Project

Bugfix documenten verwijderen uit projecten

Het verwijderen van documenten uit project archief gaf een foutmelding vanaf versie 184.0. In deze versie is dat opgelost.

Taken

Alle regels vinkje onthouden per gebruiker

In het tabblad 'Declaratie' van taken worden de declaraties getoond welke aan de taak gekoppeld zijn. Via het vinkje 'Alle regels' worden afgeboekte en/of gefactureerde regels getoond. Vanaf deze versie van Compenda wordt per gebruiker onthouden of dit vinkje ingeschakeld is. Zo hoeft er niet steeds opnieuw op het vinkje geklikt te worden.

Factuur

Disputen tonen

Wanneer bij een digitale factuur een dispuut werd opgegeven dan kreeg deze in het factuurscherm een rode kleur. Echter in het tabblad factuur van bijv. de relatie werd deze rode regel niet getoond. In deze versie van Compenda is dat opgelost, daarnaast kunnen de kolommen met o.a. de dispuutreden worden toegevoegd aan het tabblad factuur.

Relatie

Bugfix Route tabblad

Het tabblad Route van Relaties is weer werkend gemaakt en daarnaast zijn er aanpassingen gedaan om deze sneller te maken.

Algemeen

Beperken export mogelijkheden

Wanneer gebruikers de sleutel 'Export' niet in het profiel hebben zitten is het niet langer mogelijk om in bulk gegevens via ctrl+c te kopieren uit Compenda.

Algemeen

Bugfix updatepad

Bij het automatisch updaten van specifieke Compenda versies zijn problemen geconstateerd. Dat is nu opgelost.

Algemeen

Bugfixes Compenda 64-bit

In deze versies zijn bugfixes gedaan welke tijdens het testen van Compenda 64-bit naar voren zijn gekomen.

Offerte

Bugfix offerte omschrijving

Bij het invoeren van een offerte omschrijving/referentie van méér dan 100 karakters gaf Compenda een foutmelding. Vanaf deze versie is de maximale lengte op 100 karakters gezet om deze foutmelding te voorkomen.

Order

Bugfix orders leveren

Door recente aanpassingen kon het voorkomen dat het leveren van een order niet meer lukte, in deze versie is dat opgelost.

Koppeling SnelStart

Bugfix boekingen doorzetten naar SnelStart

Wanneer Compenda gekoppeld was aan SnelStart lokaal schoot Compenda in een functie blokkade op het moment dat geprobeerd werd om boekingen door te zetten terwijl er niks te exporteren was. In deze versie is dat opgelost.

Relatie

Aanpassing relatie synchronisatie naar financiële systeem

De synchronisatie van relaties naar het finaniële systeem is iets aangepast. Vanaf nu zal de synchronisatie pas gebeuren als er een aanpassing wordt gedaan aan de relatie. Als er dus niks wordt gewijzigd zal er geen synchronisatie plaatsvinden, dit komt de snelheid van werken ten goede.

Order

Bugfix orders leveren

Bij het leveren van orders met daarop dezelfde artikelen in verschillende volgordes kon het in specifieke situaties voorkomen dat deze bij levering een onjuiste pakbon opleverde. In deze versie is dit opgelost.

Algemeen

Vanuit activiteiten direct sjablonen bewerken

Vanuit het 'Activiteit bewerken' scherm is het mogelijk om aan een activiteit documentsjablonen en/of bevestigingsteksten te koppelen. Vanaf deze versie is de optie toegevoegd om deze sjablonen rechtstreeks te openen vanuit dit scherm.

Relatie

Controle btw-nummer verbeterd

Er is een kleine vebetering gedaan aan de controle van btw-nummers.

Project

Diensten en goederen fiatteren

Compenda had altijd al de mogelijkheid om uren te fiatteren. Vanaf deze versie van Compenda kan er ook voor worden gekozen om diensten en goederen te fiatteren. In de instellingen voor fiatteren zijn 2 opties toegevoegd: - Fiatteren van alle declaraties, termijnregels uitgezonderd - Fiatteren van alle declaraties per projectsoort, termijnregels uitgezonderd. Zo kan dus voor alle declaraties in Compenda bepaald worden of deze gefiatteerd dienen te worden of dat er specifiek voor bepaalde projectsoorten gefiatteerd moet worden. Termijnregels worden altijd uitgezonderd van fiattering.

Planner

Extra filters voor planner

In het tabblad 'Planning' van Compenda zijn 2 filters toegevoegd waarmee gefilterd kan worden op zowel Projectstatus als Projectsoort. Deze filters zijn alleen beschikbaar wanneer de planner wordt ingesteld op type 'Project'.

Offerte

Winstmarge en inkoopmarge

Het is nu mogelijk om in de instellingen van Compenda te bepalen hoe het margepercentage wordt berekend voor offertes en orders. Er kan gekozen worden om deze te tonen als percentage van de inkoopprijs (Inkoopmarge) of van de verkoopprijs (Winstmarge).

Planner

Kopiëren en plakken van taken

Er is een aanpassing gedaan in het planner tabblad van Compenda. Het was al mogelijk om daarin taken te kopiëren en plakken. Tot op heden werd in dat geval de starttijd van de taak aangepast naar het tijdvak waarin deze werd geplakt. Vanaf deze versie is het zo dat wanneer de tijdseenheid van de planning groter is dan 4 uur, bij het plakken van taken de originele starttijd behouden blijft waardoor terugkerende taken eenvoudiger te plannen zijn. Wanneer de tijdseenheid van de planner ingesteld staat op een waarde van 4 uur of kleiner dan wordt bij plakken de keuze gegeven of de originele starttijd behouden dient te worden of dat deze gelijk moet worden gezet aan de starttijd van het tijdvak.

Uren invoeren (F6)

Taakomschrijving als declaratieomschrijving

Bij het urenschrijven op basis van voltooide taken werd altijd de taakomschrijving voorgevuld als declaratie omschrijving. Er is nu een instelling toegevoegd waarmee deze functie kan worden uitgeschakeld. In dat geval zal de omschrijving van de declaratie leeg blijven en zal de medewerker altijd zelf een omschrijving moeten opgeven.

Algemeen

Algehele optimalisatie

Optimalisatie van onderliggende code van Compenda.

Taken

Taken synchroniseren naar Outlook

Er is een kleine aanpassing gedaan in het kopiëren/plakken van taken in Compenda. Wanneer dit wordt gedaan met taken die naar Outlook moeten worden gesynchroniseerd dan krijgt iedere taak nu zijn eigen Outlook koppeling en dus wordt iedere geplakte taak ook apart naar Outlook gesynchroniseerd.

Taken

Taken voltooien in mobiele apps

Vanaf deze versie van Compenda is het mogelijk om taken die naar Outlook worden gesynct te voltooien via de mobiele apps.

Taken

Melding terugkeerpatronen

Bij het plannen van taken via een terugkeerpatroon gaf Compenda een melding wanneer tussen de te plannen data een feestdag zat. Deze feestdag werd vervolgens overgeslagen bij het plannen van de taken. Vanaf deze versie van Compenda wordt in de melding nu ook getoond welke feestdag(en) precies zijn overgeslagen, zo kan door de gebruiker worden bepaald of alsnog een taak wordt ingepland op of na de bewuste feestdag.

Koppeling SnelStart

SnelStart lokaal koppeling

Door een wijziging in de inlogflow bij SnelStart was een aanpassing aan Compenda nodig. Vanaf deze versie kan Compenda overweg met de nieuwe inlogflow van SnelStart lokaal. Voor SnelStart Online klanten is deze wijziging niet relevant.

Outlook plugin

Synchronisatie taken naar Outlook

De synchronisatie van taken naar Outlook is aangepast. Taken welke onderdeel zijn van een terugkeerpatroon worden nu in 1 keer gesynchroniseerd. Daarnaast wordt bij het opstarten van Compenda gecontroleerd of alle taken die gesynchroniseerd hadden moeten worden ook daadwerkelijk gesynchroniseerd zijn. Indien nodig wordt de synchronisatie nogmaals gedaan. Ook is er een aanpassing gedaan voor het synchroniseren van taken van andere gebruikers naar hun Outlook agenda. Dit gaat nu beter en ook het verwijderen is werkbaar gemaakt.

Rapportages

Aanpassing rapportage 'Declaratiedetails'

Bij het uitdraaien van de rapportage 'Declaratiedetails' dient een begin- en einddatum opgegeven te worden. Er is in deze versie een bugfix gedaan zodat regels worden uitgedraaid tot en met de gekozen einddatum in plaats van tot de gekozen einddatum.

Rapportages

Aanpassing rapportage 'Beschikbaarheid'

In de rapportage 'Beschikbaarheid' werd tot aan deze versie rekening gehouden met verwijderde taken welke nog niet 'Definitief' verwijderd waren. Vanaf deze versie worden ook deze taken genegeerd bij het draaien van de rapportage.

Planner

Onthouden planner filtering

Er is een aanpassing gedaan aan het tabblad 'Planner' van Compenda. Ingestelde filteringen worden nu veelal onthouden. Bij een herstart van Compenda blijven zo de laatst toegepaste filteringen onthouden. Uitzonderingen zijn de velden: - Datum - Kenmerk - Kolommen - Regels - Regelhoogte.

Algemeen

Bugfix invoervelden

Het beheerscherm voor invoervelden opende niet meer vanwege een bug, in deze versie is dat opgelost.

Incasso

Incassopogingen in factuuroverzicht

Het is vanaf nu mogelijk om de kolom 'Inc. pogingen' toe te voegen aan het factuurscherm. Zo is snel duidelijk hoe vaak een factuur al is geïncasseerd.

Taken

Optimalisatie taak archieven

Er is een kleine aanpassing gedaan aan het archief van taken. In sommige situaties was er sprake van traagheid bij het openen van het archief. In deze versie is dit opgelost.

Taken

Melding bij plannen taken

In de instellingen van Compenda kan worden aangegeven dat een melding moet worden gegeven wanneer bij het plannen van een taak de beschikbare tijd van de medewerker zal worden overschreden. Indien deze instelling is ingeschakeld wordt een melding gegeven wanneer de totale geplande tijd de beschikbare tijd van de medewerker overschrijdt. De gebruiker kan vervolgens kiezen om de taak wel of niet te plannen. Deze meldingen kunnen worden ingeschakeld via: Instellingen -> Taak -> Melding overschrijding HRM-uren.

Planner

Filteren op projectverantwoordelijke in de planner

Aan het plannerscherm van Compenda is een filter toegevoegd met de naam 'Projectverantwoordelijke'. Dit filter is uitsluitend zichtbaar wanneer het planner type staat ingesteld op project. Door middel van dit nieuwe filter kunnen nu projecten worden getoond van een specifieke projectverantwoordelijke.

Planner

Taak kleuren per medewerker

In de planner van Compenda is het vanaf deze versie mogelijk om taken per medewerker een eigen kleur mee te geven. Deze kleur kan per medewerker worden ingesteld in het tabblad 'HRM' van medewerkers. Vervolgens kan in het planner scherm het vinkje 'Taakkleur per medewerker' worden ingeschakeld en zullen de taken van kleur wijzigen zoals ingesteld.

Rapportages

Capaciteitsrapport

De rapportage 'Beschikbaarheid' in Compenda is aangepast en houdt nu ook rekening met ingeplande taken bij medewerkers. Ook wordt door middel van kleuren duidelijk aangegeven op welke dagen medewerkers nog beschikbare tijd hebben en op welke dagen niet. Deze rapportage kan zo gebruikt worden om de capaciteit van de medewerkers in te zien en vervolgens hier bij het plannen gebruik van te maken. De rapportage is in Compenda beschikbaar via 'Rapportages' -> 'Beschikbaarheid'.

Factuur

Facturen handmatig op verwerkt zetten

Bij het doorzetten van financiële boekingen naar het boekhoudpakket wordt in Compenda bijgehouden welke facturen al zijn verwerkt en welke niet. In sommige gevallen komt het voor dat het niet lukt om de status op 'Verwerkt' te zetten terwijl de boekingen wel zijn doorgezet. Vanaf deze versie van Compenda is het mogelijk om via het scherm 'Boekingsregels' een factuur handmatig op 'Verwerkt' te zetten.

Offerte

Offerteregel(s) kopiëren

Het is vanaf nu mogelijk om offerteregels te kopiëren van bestaande offertes naar nieuwe offertes. Regels op een bestaande offerte kunnen geselecteerd worden per stuk of met meerdere tegelijk, vervolgens kan via de rechtermuisknop gekozen worden voor 'Offerteregel(s) kopiëren'. Er wordt dan een lijst getoond met beschikbare offertes om de regels naartoe te kopiëren. Standaard zijn dit alle concept offertes, mocht in de instellingen 'Offerte aanpasbaar' zijn ingeschakeld dan zullen ook definitieve offertes geselecteerd kunnen worden. Na het selecteren van de juiste offerte worden de regels gekopieerd.

Taken

Willekeurige contactpersonen koppelen aan taken

In Compenda is het mogelijk om een contactpersoon toe te voegen aan een taak. Voorheen kon hierbij alleen gekozen worden voor een contactpersoon welke gekoppeld is aan de relatie of het project waarvoor de taak bedoeld is. Nu is het ook mogelijk om een willekeurige contactpersoon aan de taak toe te voegen door het vinkje 'Relatie/Project' uit te zetten en te zoeken in alle personen die in Compenda zijn vastgelegd.

Project

Nieuwe projecten aanmaken vanuit urenscherm

Het is al mogelijk om via het urenscherm van Compenda te zoeken naar projecten waar door de gebruiker nog niet eerder uren op geschreven zijn. Vanaf nu is het mogelijk om via het projecten zoekscherm meteen een nieuw project aan te maken mocht dat nodig zijn.

HRM

Bugfix verlof verwijderen

Door een bug was het niet mogelijk om verlof van anderen te verwijderen in Compenda. In deze versie is dit probleem verholpen.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Werkpakketten offreren

Het is vanaf nu mogelijk om hetzelfde werkpakket meerdere malen op 1 offerte te zetten. Het is zodoende niet langer nodig om voor iedere afwijking een apart werkpakket samen te stellen in de artikelenlijst.

Relatie

Nieuwe KvK-API's gekoppeld

Vanaf deze versie van Compenda zijn de nieuwe API's van de KvK gekoppeld aan Compenda. Overigens is het zo gedaan dat ook klanten op oudere versies van Compenda gebruik kunnen blijven maken van de KvK-service.

Offerte

Bugfix offertescherm

Door een bug was het niet mogelijk om het offertescherm te maximaliseren. Vanaf deze versie van Compenda werkt dit weer naar behoren.

Offerte

Calculatie kostprijs uren

Bij artikelen van de soort 'Uren' is het vanaf nu mogelijk om een calculatie kostprijs op te geven per urenartikel. Deze calculatiekostprijs wordt vervolgens bij offertes en orders gebruikt om de kostprijs van de uren voor te vullen. Zo krijgen klanten een nog beter inzicht in de marges op de offerte en het uiteindelijke resultaat.

Archief

Aanpassing 'Taak zoeken' scherm

Het is in Compenda en via de Outlook plugin mogelijk om een archiefitem te koppelen aan een bestaande taak in Compenda. Door middel van het 'Taak zoeken' scherm kan de gewenste taak geselecteerd worden. Aan dit scherm zijn een tweetal aanpassingen gedaan. Allereerst kan er in het veld 'Nummer' nu ook gezocht worden op een deel van een taaknummer in plaats van het volledige nummer. Daarnaast is er een veld bijgekomen om te kunnen zoeken op 'Taakomschrijving'.

Offerte

Digitaal ondertekenen offertes

In samenwerking met CM.com is het vanaf nu mogelijk om offertes uit Compenda digitaal te laten ondertekenen. Eenmaal ingeschakeld kan per offerte worden bepaald of er een link wordt meegestuurd. In de instellingen van Compenda kan een standaard tekst worden opgegeven om uw relaties te wijzen op de mogelijkheid tot digitaal ondertekenen. Wanneer de klant de link aanklikt kan deze de offerte online inzien en teken of afwijzen. De betrokken partijen worden per e-mail geïformeerd over de voortgang. Is de offerte getekend dan ontvangt de verzender tevens een audit rapport met de gegevens van de ondertekenaar.

Koppeling Exact Online

Aanpassing koppeling Exact Online

Door een aanpassing van Exact Online was het mogelijk dat klanten met een Exact Online koppeling regelmatig een melding kregen dat Exact Online mogelijk niet bereikbaar was. In samenwerking met Exact hebben we de oorzaak van de problemen gevonden en ervoor gezorgd dat de koppeling voor iedereen weer goed werkt.

Outlook Plugin

Bugfix Outlook Plugin

Wanneer de Outlook Plugin gekoppeld is aan meerdere Compenda databases kon het voorkomen dat er problemen optraden bij het ophalen van document categorieën en het vervolgens archiveren van de e-mail. In deze versie is dit probleem opgelost.

Offerte

Bugfix offerte/order e-mail

In de instellingen van Compenda kan een standaard e-mailtekst worden opgegeven welke geplakt wordt in de mail die wordt aangemaakt bij het verzenden van offertes en orders. Door een bug werkte dit niet meer en in deze versie is dit opgelost.

Taken

Nieuwe rechten sleutel toegevoegd voor het bewerken van taken

Er is aan Compenda een nieuwe sleutel toegevoegd met de naam 'Basisgegevens taak bewerken', deze wordt na de update automatisch aan alle profielen toegevoegd. Door deze sleutel uit een profiel te halen kunnen de gebruikers met dit profiel geen nieuwe taken aanmaken, bestaande taken verwijderen of de basisgegevens zoals omschrijving en plantijd aanpassen van taken die voor hen zijn ingepland. Let op! Via de mobiele app kunnen taken nog wel worden aangepast.

Overig

Relatie import via Flexcel

Voor de import van relaties naar Compenda wordt vanaf deze versie gebruik gemaakt van het Flexcel component. Het controleren van de regels in Excel is hierdoor veel sneller geworden.

HRM

Bugfix verlofaanvragen

Bij het aanvragen en boordelen van verlof op een datum in het verleden kon een specifieke waarschuwing vaker dan één keer verschijnen. Deze bug is in deze versie opgelost.

Offerte

Uitbreiding statusbalk offertes

In het offertescherm van Compenda is de informatie in de statusbalk onderaan het scherm uitgebreid. Op basis van de getoonde offertes en de filtering wordt hier nu getoond:

 • Totaal uren: toont het totale aantal uren dat uitstaat op de getoonde offertes
 • Totaalbedrag (netto): toont het totale verkoopbedrag van de getoonde offertes
 • Totaalinkoop: toont het totale bedrag aan inkopen van de getoonde offertes
 • Gem. rendement: toont het gemiddelde rendement van de getoonde offertes
 • Gem. marge: toont de gemiddelde marge van de getoonde offertes

Planner

Vierwekelijkse planner toegevoegd

De planner in Compenda kan op een aantal verschillende perioden worden ingesteld qua weergave. Enkele voorbeelden zijn de werkweek en maand weergave. Hier is nu ook de optie 'Vierwekelijks' aan toegevoegd.

Outlook Plugin

Bugfix Outlook plugin

Bij het gebruik van de Compenda Outlook plugin op werkplekken met een hoge resolutie of een schaling van meer dan 100% kon het voorkomen dat de velden in de plugin slecht leesbaar waren. Vanaf deze versie schaalt de plugin netjes mee waardoor de velden leesbaar blijven. Daarnaast is de uitlijning van de plugin netter gemaakt.

Project

Fiatteren per projectsoort

Het fiatteren van uren in Compenda was al mogelijk voor alle projecten. Vanaf deze versie van Compenda kan dit ingesteld worden voor specifieke projectsoorten. Zo wordt het mogelijk om zelf te bepalen welke projecten meer controle benodigd zijn. Lees alles over het fiatteren in Compenda in de handleiding 'Compenda CRM Fiatteren'.

HRM

Waarschuwing bij einde contractperiode

Er is een melding toegevoegd aan Compenda om aan te geven dat de contractsperiode van een actieve medewerker gaat eindigen. Wanneer bij een medewerker een einddatum staat ingevuld in deze HRM-periode dan geeft Compenda 6 maanden van tevoren een melding hierover aan de gebruikers die hiervoor de juiste rechten hebben. Deze meldingen worden getoond als bijzondere data in het nieuwe welkomstscherm van Compenda.

Algemeen

Compenda welkomstscherm

Bij het opstarten van Compenda wordt een nieuw welkomstscherm getoond. Dit scherm is bedoeld om de gebruiker die inlogt meteen op de hoogte te stellen van de zaken die voor hem of haar van belang zijn. Naast de agenda van vandaag toont Compenda het aantal taken dat de gebruiker nog niet heeft voltooid, bijzondere data zoals verjaardagen en einddatums van contracten, geschreven uren van de dag én het aantal verlofaanvragen dat een gebruiker dient te beoordelen. Dit scherm vervangt de pop-ups welke voorheen getoond werden bij het opstarten en kan op elk moment via een knop in Compenda worden opgeroepen.

Project

Aanpassing declaratie tabblad projecten

Er is een kleine aanpassing gedaan aan het tabblad 'Declaratie' van projecten welke er voor zorgt dat het scrollen door de declaraties flink sneller is geworden.

Archief

Aanpassing archief weergave

De meeste entiteiten zoals relaties en projecten hebben in Compenda een eigen digitaal archief om documenten te bewaren. Vanaf deze versie van Compenda wordt dit archief nu standaard geopend op de map 'Alle info'.

Outlook plugin

Bugfix mailsjablonen

Er is een bug opgelost welke kon veroorzaken dat e-mails op basis van Compenda mailsjablonen werden verzonden zonder de aanpassingen die door de gebruiker gemaakt waren in de daadwerkelijke mail.

Archief

Waarschuwing notities

Bij het werken met notities wordt vanaf nu een waarschuwing getoond wanneer een notitie wordt afgesloten terwijl de wijzigingen in de notitie niet zijn opgeslagen. De gebruiker kan vervolgens zelf kiezen of de wijzigingen alsnog opgeslagen moeten worden.

Artikel

Bugfix prijsinformatie

Het is in Compenda mogelijk om een periode toe te kennen aan de prijs van een artikel. Door een einddatum in te vullen kon het voorkomen dat er voor een artikel precies op de einddatum geen geldige prijs werd gevonden door Compenda. In deze versie van Compenda is dat opgelost.

Archief

Aanpassing tijdstempel

Er is een aanpassing doorgevoerd aan de tijdstempel in Compenda. Voorheen werd de stempel geplaatst en de cursor er vervolgens onder. Op veler verzoek hebben we dit nu omgedraaid. De cursor wordt nu standaard boven het stempel geplaatst zodat de stempel altijd onder de tekst wordt getoond en er meteen gestart kan worden met typen.

Offertes

Offerte templates

Vanaf deze versie van Compenda is het mogelijk om offerte templates in te richten. Deze templates kunnen gebruikt worden als 'onderlegger' voor de offertes die vanuit Compenda worden aangemaakt. Zo kunnen er voor verschillende typen offertes andere teksten worden ingesteld. Ook is het mogelijk om verschillende briefpapieren in te stellen per template. Tenslotte kunnen er op deze templates al offerteregels worden neergezet zodat deze niet bij iedere offerte opnieuw hoeven te worden toegevoegd. Lees alles over het werken met offerte templates in de handleiding 'Offertes' op mijn.compenda.nl.

Archief

Uitbreiding samenvoegvelden subprojecten

Bij het aanmaken van standaard documenten op subprojecten was het al mogelijk om gebruik te maken van een aantal velden van het hoofdproject. In deze versie van Compenda is er een uitbreiding van deze velden geweest. Het is nu ook mogelijk om informatie van de teamleden van het hoofdproject samen te voegen.

Taken

Bugfix in de weergave van taakduur

In het tabblad taak van bijvoorbeeld relaties en projecten is het mogelijk om een kolom toe te voegen welke de duur van een taak weergeeft. De berekening van deze duur ging in sommige gevallen niet goed waardoor een verkeerde waarde werd getoond. Vanaf deze versie van Compenda is dit opgelost en wordt de precieze duur van de taak in minuten getoond.

Outlook plugin

Documenten exporteren naar klantportaal via Outlook

Het is nu mogelijk voor klanten van Compenda welke gebruik maken van het Compenda klantportaal én hierop documenten tonen aan klanten om via de Outlook Plugin al aan te geven dat documenten in het klantportaal getoond moeten worden. Voor deze klanten kan het zo worden ingesteld dat de medewerkers via deze plugin al kunnen aangeven dat de documenten welke gearchiveerd worden ook op het klantportaal getoond dienen te worden.

Project

Aanpassing kostprijzen overzicht

Recentelijk is het in Compenda mogelijk gemaakt om kostprijzen vast te leggen bij declaraties van projecten. In het projectoverzicht wordt zo een totaaloverzicht getoond van de vastgelegde kostprijzen. Vanaf deze versie van Compenda worden regels met een totale kostprijs van € 0 niet langer getoond in dit overzicht. Uitsluitend regels met een kostprijs groter dan € 0 zullen worden getoond.

Factuur

Mollie koppeling

Koppel je Mollie account aan Compenda om eenvoudig betaallinks mee te sturen met al jouw facturen. De betaallink wordt automatisch meegezonden in de begeleidende mail van de factuur. Onze integratie werkt op basis van de nieuwste betaallink API van Mollie en zorgt ervoor dat jouw klanten nog eenvoudiger de facturen kunnen voldoen door middel van betaallinks die nooit verlopen.

Algemeen

Algehele optimalisatie

Verdere optimalisaties aan de onderliggende code en services van Compenda

Project

Totaalregel projectdeclaraties

Onderaan het tabblad 'Declaratie' van projecten is een totaalregel aanwezig welke inzage geeft in bijvoorbeeld de totale waarde en kosten van het project. Aangezien er in dit tabblad gefilterd kan worden op specifieke regels is er nu voor gezorgd dat deze totaalregel de totalen toont op basis van het gefilterde resultaat.

Algemeen

Algehele optimalisatie

In deze versie is een upgrade doorgevoerd van de onderliggende code van Compenda

Taken

Melding bij voltooien laatste taak terugkeerpatroon

Het is in Compenda mogelijk om door middel van een terugkeerpatroon bepaalde taken volgens een vast patroon in te plannen. Vanaf deze versie wordt er daarnaast een melding gegeven wanneer de laatste taak van het patroon wordt voltooid. De gebruiker kan zo bepalen of er nog een vervolg ingepland moet worden of dat dit niet nodig is.

Factuur

PDF omschrijving aanpasbaar bij handmatig mailen van factuur

Het is in Compenda mogelijk om facturen handmatig te verzenden als PDF bijlage. Voorheen kreeg deze PDF altijd de omschrijving 'Kopie factuur'. Vanaf deze versie van Compenda kan in de digitale factuurinstellingen een andere omschrijving worden opgegeven voor de PDF zelf.

Factuur

Bugfix openstaande posten ophalen bij aanmaken betalingsherinneringen

Vanaf deze versie van Compenda worden de openstaande posten slechts 1 keer opgehaald bij het aanmaken van betalingsherinneringen. Dit zorgt voor een aanzienlijke verbetering in de snelheid waarmee een batch met herinneringen wordt aangemaakt.

Koppeling Exact Online

Aanpassingen om te voldoen aan nieuwe API limieten Exact Online

Er zijn aanpassingen gemaakt aan het ophalen van de access en refreshtokens om zo te voldoen aan de nieuwe API limieten van Exact Online

Taken

Bugfix taakoverzicht met meerdere tabbladen

Het is in Compenda mogelijk om in het taakoverzicht meerdere tabbladen aan te maken met eigen filteringen. Hierbij kon het voorkomen dat taken bij het wisselen van tabblad niet meer via dubbelklikken geopend konden worden dat is nu opgelost. Daarnaast verdween in sommige situaties ook de 'Werken met' knop van mailingen als het takenoverzicht meerdere tabbladen bevat. Ook dat is opgelost.

Agenda

Bugfixes agenda/planner

Het plannen van een nieuwe afspraak in de planner via de rechtermuisknop werkt weer. Daarnaast is het nu mogelijk om in zowel de agenda als de planner een gekopieerde taak meerdere keren te plakken.

Algemeen

Bugfix rechtermuisknop opties

Het kon voorkomen dat in bepaalde situaties er rechtermuisknop opties niet getoond werden terwijl deze er wel zouden moeten zijn. In deze versie is dat opgelost voor de opties 'Vernummeren', 'Kaarten afdrukken' en 'Project openen'.

Project

Vanuit declaratiescherm artikel openen

Bij het maken van declaraties op projecten in Compenda kan nu vanuit het declaratiescherm het artikel dat wordt gebruikt geopend worden om meer informatie over het artikel op te halen. Deze optie is er alleen wanneer de gebruiker tenminste leesrechten heeft op de artikelen.

Factuur

Simpler invoicing NLCIUS toegevoegd aan Compenda UBL

De UBL welke kan worden meegestuurd bij digitale facturen is nu ook beschikbaar in het Simpler Invoicing 2.0 NLCIUS format. Dit format kan gebruikt worden voor e-facturatie. In de instellingen van Compenda kan worden aangegeven welk UBL format gebruikt moet worden in Compenda.

Agenda

Aanhef tonen bij taken in de agenda

Wanneer er in Compenda een taak gekoppeld wordt aan een persoon zal vanaf nu ook de aanhef getoond worden in deze taak. Deze aanhef wordt bepaald op basis van het ingestelde geslacht bij de persoon waar de taak aan gekoppeld is.

Offerte

Materiaallijst uitdraaien

Het is vanaf nu mogelijk om een materiaallijst uit te draaien op basis van een offerte. Deze materiaallijst is grotendeels gelijk aan een normale offerte echter worden hierop geen bedragen en BTW percentages getoond. Deze lijst toont alle regels van de offerte en drukt alleen de omschrijving, aantal, eenheid en informatietekst af.

Relatie

Opmerkingen synchroniseren naar financiële administratie

Het was in Compenda altijd al mogelijk om opmerkingen bij relaties in Compenda te synchroniseren met de financiële administratie. Vanaf deze versie van Compenda is deze instelling aangepast en is het mogelijk om te bepalen of deze opmerkingen alleen bij de debiteur, alleen crediteur of naar beide gesynchroniseerd moet worden.

Koppeling Exact Online

Kostenplaats boeken naar Exact Online

Vanaf deze versie zal Compenda ook de kostenplaats meegeven bij het synchroniseren van omzetboekingen naar Exact Online.

Project

Compenda kostprijzen

Het is vanaf nu mogelijk om bij het declareren van goederen en diensten op projecten ook kostprijzen vast te leggen. Dit zorgt voor een totaaloverzicht van kosten en opbrengsten per project. Deze nieuwe functionaliteit heeft op een aantal plaatsen effect:

 • Bij het declareren van een goed of een dienst is een veld aanwezig om een kostprijs op te geven.
 • Door het juist instellen van de rechten kan ervoor gezorgd worden dat niet alle medewerkers deze kostprijs kunnen zien en/of aanpassen.
 • Eventueel wordt de kostprijs al voorgevuld als bij het gebruikte artikel een inkoopprijs is vastgelegd (Hoofdleverancier).
 • De kostprijzen worden point-in-time vastgelegd. Dit zorgt ervoor dat een wijziging van de kostprijs van een artikel geen invloed heeft op oude declaraties. Wel is het achteraf nog mogelijk om kostprijzen aan te passen.
 • Het projectoverzicht van Compenda toont nu een totaaloverzicht van de kostprijzen en beïnvloedt ook het resultaat van het project.
 • Bij het promoveren van een offerte naar een project is de offerte leidend voor de kostprijzen welke meegenomen worden naar het project.

Lay-outs

Opmaak adresgegevens netter gemaakt

Adresgegevens worden voortaan overal op dezelfde wijze getoond en in dezelfde opmaak.

Lay-outs

Begeleidende tekst van instellingen verduidelijkt

Bij veel van de Compenda instellingen is een begeleidende tekst aanwezig om uitleg te geven over de instelling. Deze teksten zijn op een aantal plaatsen verduidelijkt.

Lay-outs

Kolom voor tariefgrondslag toegevoegd bij teamleden

In het tabblad 'Team' van projecten worden de relaties en medewerkers getoond welke bij een project betrokken zijn. Voor medewerkers wordt in dit overzicht nu ook getoond welk uurtarief er voor hen van toepassing is en waar dit tarief zijn grondslag vindt. De mogelijke opties bestaan uit:

 • Project; het uurtarief is gelijk aan het projecttarief
 • Medewerker; het tarief is gelijk aan het ingestelde standaard uurtarief van de medewerker
 • Projectbetrokkene; er is een apart periodiek tarief ingesteld voor de medewerker

Relatie

Melding bij het ontkoppelen van een vestiging netter geformuleerd

Op het moment dat een vestiging wordt ontkoppeld van de moederorganisatie wordt door middel van een melding gevraagd of je de vestiging alleen wilt ontkoppelen of helemaal wenst te verwijderen. Deze melding is aangepast om het verschil te verduidelijken.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Lay-outs

Weergave velden toegevoegd voor de huidige periode van een project

Het is voor ieder project in Compenda mogelijk om periodes te definieren. Zo kan er per periode bijvoorbeeld aparte tarieven en/of uren budgetten worden ingesteld. Met deze update wordt het ook mogelijk om deze velden toe te voegen aan de weergave van projecten. Deze velden tonen dan de waarden van dit moment (point-in-time). Zo wordt het nog makkelijker om 1 één oogopslag de budgetten van alle lopende projecten in te zien.

Algemeen

Tekstregels kunnen toevoegen in afgesloten periode

Compenda biedt de mogelijkheid om periodes financieel af te sluiten. Dit houdt in dat er geen declaraties meer mogen worden gemaakt in de periodes die afgesloten zijn. Vanaf deze versie van Compenda is het nog wel mogelijk om in een afgesloten periode een tekstregel toe te voegen. Deze regels hebben financieel gezien geen invloed en mogen dus ook in een afgesloten periode worden toegevoegd en/of aangepast.

Offerte

Footertekst van offertes en orders niet tonen op voorblad en eindblad

Voor orders en offertes kan er in Compenda een footertekst worden ingesteld. Deze tekst werd vervolgens altijd op alle pagina's van de offerte/order afgedrukt in de footer. Vanaf deze versie van Compenda is het mogelijk om deze tekst niet meer te tonen in de footer van het voorblad en eindblad van de offerte of order.

Archief

Bugfix notitie stempel

In deze versie van Compenda is de bug opgelost waarbij het niet langer mogelijk was om in een archiefnotitie de naam/datum stempel bovenaand te zetten. In deze versie is dit opgelost.

HRM

Verlof afkeuren verbeterd

Voorheen kon een verlofaanvraag alleen worden afgekeurd als er op die dag nog geen uren waren geregistreerd. Vanaf nu kan een verlofaanvraag altijd worden afgekeurd, ook als er al andere uren geschreven zijn op de dag(en) van de verlofaanvraag.

Koppeling SnelStart

BTW verleggen toegevoegd aan SnelStart Online koppeling

Het is vanaf nu ook mogelijk om BTW te verleggen binnen Nederland wanneer Compenda gekoppeld is aan SnelStart Online.

Offerte

Subtotalen op offerte uitschakelen

De offertemodule van Compenda biedt de mogelijkheid om offerteregels te groeperen per artikelgroep. Voorheen was het zo dat er in dat geval per artikelgroep een subtotaal bedrag per artikelgroep getoond werd. Vanaf deze versie van Compenda is het ook mogelijk om te groeperen per artikelgroep zonder dat deze subtotalen getoond worden.

Project

Optimalisatie projectoverzicht

Wanneer in Compenda gebruik gemaakt wordt van fixed-fees kon het voorkomen dat in het overzicht van het project een onjuist resultaat getoond werd. Vanaf deze versie is dit overzicht geoptimaliseerd waardoor de juiste waarden getoond worden.

Agenda

Taken in agenda kopiëren/plakken

De taken in de agenda van Compenda kunnen door middel van ctrl+c en ctrl+v eenvoudig gekopieerd en geplakt worden naar andere dagen of andere medewerkers.

Taken

Rechtermuisknop opties van taken overal gelijk

Vanaf deze versie van Compenda zijn de rechtermuisknop opties van taken overal gelijk. In Compenda worden taken getoond in het hoofdtabblad Taak maar ook in de agenda en de planner worden taken getoond. Daarnaast worden taken bijv. ook getoond in relatie- en projectkaarten. Ook hier zijn nu dezelfde rechtermuisknop opties beschikbaar.

Algemeen

SQL 2008 wordt definitief niet meer ondersteund

Vanaf Compenda versie 2.124.114 zal Compenda niet meer opstarten indien de database draait op SQL-versie 2008.

Lay-outs

Compenda knoppen consistent gemaakt

Wanneer in Compenda door meerdere projectbetrokkenen gewisseld werd kon het voorkomen dat bepaalde knoppen van positie wisselden. Vanaf deze versie van Compenda is dit opgelost en blijven alle knoppen altijd op dezelfde plaats staan.

Uren invoeren (F6)

Budgetinformatie nu altijd zichtbaar bij uren schrijven

Op het moment dat op een project een urenbudget staat ingesteld wordt deze nu altijd getoond op het moment dat medewerkers hun uren registreren. Vanaf deze versie is dat ook het geval wanneer medewerkers de tarieven niet mogen zien.

Agenda

Agenda instellingen onthouden

In de agenda van Compenda kunnen een aantal instellingen worden aangepast. Vanaf deze versie van Compenda worden de laatst ingestelde instellingen onthouden zodat bij herstarten van Compenda dezelfde weergave getoond wordt als toen er voor het laatst werd afgesloten.

Taken

Taken van andere voltooien verbeterd

Het is nu mogelijk om uit naam van iemand anders taken te voltooien. Hiermee blijft de uitvoerder van de taak gelijk aan degene voor wie deze taak ingepland stond. Dit is overigens alleen mogelijk indien het in Compenda staat ingesteld dat er taken voor anderen mogen worden uitgevoerd. Als dit zo is kan via de rechtermuisknop gekozen worden om te voltooien voor de andere uitvoerder.

Uren invoeren (F6)

Kenmerk verplicht kan worden ingesteld bij het schrijven van uren

Vanaf deze versie van Compenda kan voor alle artikelen in Compenda van de soort Uren worden ingesteld dat er verplicht een kenmerk ingevuld moet worden. Op artikelniveau is een vinkje aanwezig waarmee per urenartikel kan worden aangegeven of een kenmerk wel of niet verplicht is. Indien ingeschakeld kan een urendeclaratie alleen worden opgeslagen als een kenmerk is ingevuld.

Offerte

Vrije velden voor offerte/order in bulk kunnen vullen en wissen

Vanaf deze versie van Compenda is het ook voor offertes en orders mogelijk om in bulk vrije velden te kunnen vullen en wissen. Wanneer in het offerte of order tabblad een selectie wordt gemaakt van offertes of orders kunnen de vrije velden via de menu optie "Acties" > "Specifiek veld vullen/wissen" in bulk worden ingevuld of gewist.

Algemeen

Volgorde van landen gewijzigd bij aanmaken van nieuwe database

In de stamtabellen van Compenda zijn een groot aantal landen aanwezig welke op verschillende plekken in Compenda gebruikt worden. Vanaf deze versie van Compenda zijn er een aantal wijzigingen gedaan voor wat betreft deze landen. Zo is Servië als standaard land toegevoegd aan de database, daarnaast zijn de landen welke tot Europa behoren geactualiseerd. Deze wijzigingen worden vanaf deze versie standaard doorgevoerd voor iedere nieuwe Compenda database.

Offerte

Totaal aantal uren per offerte/order tonen

In het offerte/order scherm van Compenda is een veld toegevoegd welke het totale aantal uren op deze offerte/order toont. Met name wanneer gebruik gemaakt wordt van samengesteld artikelen en/of werkpakketten wordt zo in 1 oogopslag duidelijk hoeveel uren er nodig zijn voor de uitvoering van de gehele offerte. Daarnaast kan dit veld ook worden toegevoegd aan de weergave van het offerte/order scherm.

Agenda

Agenda toont werkdagen van medewerkers

Vanaf deze versie van Compenda zal de agenda reageren op de ingestelde werkdagen van medewerkers. Dit betekent dat de dagen waarop volgens de HRM-periode niet gewerkt wordt grijs getoond worden in de agenda. De dagen waarop wel gewerkt wordt zullen wit getoond worden.

Agenda

Werkdagen in agenda kunnen beheren

Naast het tonen van de werkdagen van de medewerker kan er nu ook centraal worden ingesteld wat de werkdagen en tijden zijn voor de eigen organisatie. De agenda van Compenda zal in de weergave "Werkweek" alleen die dagen tonen welke zijn ingesteld als werkdag. Daarnaast toont de agenda door middel van een witte kleur wat per dag de werktijden zijn.

Algemeen

Verlof aanvragen en goedkeuren in afgesloten periode

Compenda biedt de mogelijkheid om periodes financieel af te sluiten. Dit houdt in dat er geen declaraties meer mogen worden gemaakt in de periodes die afgesloten zijn. Vanaf deze versie van Compenda is het nog wel mogelijk om in een afgesloten periode verlof aan te vragen en goed te keuren.

Algemeen

Periodes afsluiten

Vanaf deze versie van Compenda kan de periode al gedurende de maand worden gesloten. Dit houdt functioneel in dat de maand al in de laatste week volledig kan worden afgesloten. Dit kan met name handig zijn wanneer de laatste dag van de maand bijvoorbeeld in het weekend valt en je op de vrijdag de periode reeds wilt sluiten.

Algemeen

Algehele optimalisatie

Optimalisatie van veel onderliggende functies van Compenda.

Agenda

Laatst ingestelde agenda type wordt onthouden

Het is in Compenda mogelijk om verschillende agenda weergaven te selecteren door een keuze te maken in het veld "Agenda type". De default waarde was echter altijd "Werkweek". Vanaf deze versie van Compenda wordt de laatst gebruikte weergave onthouden. Wanneer Compenda opnieuw wordt gestart dan zal de weergave getoond worden zoals deze ingesteld stond toen Compenda werd afgesloten.

Incasso

Bugfix Compenda UBL

De UBL welke bij digitale facturen kan worden meegezonden bevatte een foutje in het geval van een incasso-factuur. Bij de leverancier gegevens werden de gegevens van de klant meegegeven in plaats van de leverancier gegevens. Vanaf deze versie van Compenda is dit opgelost.

Koppeling Exact Online

Inkoopkosten teruglezen uit Exact Online

Door een wijziging was het tijdelijk niet meer mogelijk om de inkoopboekingen per kostenplaats terug te lezen uit Exact Online. Vanaf deze versie functioneert dit weer naar behoren.

Koppeling Twinfield

Ophalen openstaande posten bij Twinfield versneld

Het ophalen van de openstaande posten bij Twinfield heeft een kleine wijziging ondergaan waardoor deze sneller worden opgehaald.

Factuur

Bugfix gewijzigd factuur e-mailadres

Wanneer bij een klant het algemene e-mailadres als factuur e-mailadres gebruikt werd ging de controle niet goed af op het moment dat hier een wijziging plaats vond. Vanaf deze versie zal Compenda bij het (opnieuw) verzenden van digitale facturen ook checken of het algemene e-mailadres gewijzigd is zodat er aangegeven kan worden naar welk adres de factuur gemaild moet worden.

HRM

Bugfix hrm-periode medewerker

De controle of een medewerker in dienst is kijkt nu tot en met de einddatum van het contract. Op dit moment wordt er slechts gekeken tot de einddatum waardoor een medewerker op de laatste dag niet meer als in dienst gezien wordt.

Taken

Vervolgtaken worden duidelijker aangegeven

Het is in Compenda mogelijk om bij taken een standaard vervolgtaak in te stellen. Vanaf deze versie van Compenda zal bij deze taak duidelijk worden aangegeven dat er een vervolgtaak staat ingesteld.

Project

Ophalen openstaande posten versneld

Wanneer Compenda gekoppeld is aan één of meer financiële administratie(s) dan worden bij het zoeken in het facturentabblad de openstaande posten opgehaald. Er zijn in deze versie van Compenda een aantal wijzigingen gedaan in de manier waarop deze openstaande posten worden opgehaald. Het resultaat hiervan is dat het zoeken in het facturentabblad veel sneller gaat.

Koppeling Twinfield

Compenda MultiFactuur nu ook beschikbaar voor SnelStart Online

Compenda kan vanaf deze versie gekoppeld worden aan meerdere SnelStart Online administraties. Dit biedt de kans om één centrale CRM administratie te voeren waar gegevens slechts 1 keer ingevoerd hoeven te worden terwijl er uit naam van meerdere bedrijven gefactureerd kan worden. De wijzigingen in de CRM gegevens worden daarnaast automatisch bijgewerkt in alle gekoppelde administraties.

Algemeen

Algehele optimalisatie

Optimalisatie van veel onderliggende functies van Compenda

Algemeen

Scrollbar beschikbaar bij grote aantallen weergaven

Compenda biedt de mogelijkheid om in o.a. het projectenscherm meerdere weergaven aan te maken. Iedere weergave krijg een apart tabblad waardoor erg snel tussen weergaven gewisseld kan worden. Het kan voorkomen dat er zoveel weergaven worden aangemaakt waardoor deze niet meer op het scherm van de applicatie passen. Om deze tabbladen alsnog te kunnen bereiken kan er vanuit de applicatie gescrolld worden door de tabbladen.

Koppeling SnelStart

Twinfield inlog op basis van OpenID Connect

Voor Twinfield wordt vanaf nu standaard gebruikt gemaakt van OpenID Connect voor de authenticatie. Dit zorgt ervoor dat het niet langer nodig is om inloggevens op te slaan in de applicatie.

Factuur

Frequentie instellen voor urenbudget van projecten

In de projectperiode kan vanaf nu een frequentie worden gegeven aan het aantal gebudgetteerde uren. Hiermaa kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat er aan een project maandelijks 2 uur besteedt mogen worden. De medewerkers die hun uren schrijven zien zo tijdens hun urenregistratie precies hoeveel uren er gebudgetteerd zijn en hoeveel daarvan er reeds geschreven zijn. Voorheen was dit al mogelijk door steeds aparte periodes aan te maken wat met deze functie niet langer nodig is. De beschikbare frequenties zijn: per week / per maand / per kwartaal / per half jaar / per jaar / gehele periode. Deze frequenties werken op basis van het kalenderjaar. Dit betekent dat een het 1e kwartaal altijd loopt van Januari tot en met Maart enzovoort.

Algemeen

Algehele optimalisatie

Optimalisatie van veel onderliggende functies van Compenda.

Factuur

Orderreferentie tonen op de factuur

Het is vanaf deze versie mogelijk om de referentie van een order af te drukken op de factuur. In de lay-out instellingen van de factuur is een vinkje toegevoegd "Orderreferentie tonen". Indien ingeschakeld wordt op de factuur per order een kopje getoond met het ordernummer en de referentie van deze order. Dit is vooral van toegevoegde waarde wanneer er meerdere orders tegelijkertijd worden gefactureerd zodat precies duidelijk is om welke orders het gaat.

Offerte

Totaalbedrag optionele artikelen verbergen

Het is in Compenda mogelijk om bij offertes aan te geven dat een bepaald artikel optioneel is. Deze artikelen worden aan het einde van de offerte losstaand getoond waarbij de klant de mogelijkheid heeft om aan te vinken welke artikelen afgenomen worden. Deze lijst van optionele artikelen eindigde altijd met het totaalbedrag van al deze optionele artikelen waardoor het soms lijkt alsof klanten tekenen voor dit totaalbedrag. Vanaf deze versie kan per offerte bepaald worden of deze totaalregel verborgen dient te worden. Indien verborgen worden alleen de subtotalen per artikelgroep nog getoond.

Algemeen

Financiële boekingen exporteren vanaf een bepaalde periode

Voor bedrijven die in Compenda werken met het afsluiten van declaratie periodes is een instelling toegevoegd om aan te geven per wanneer de financiële boekingen geëxporteerd moeten worden. Deze instelling is uitsluitend beschikbaar wanneer er gewerkt wordt met urenfiattering op project basis. Het invullen van dit datumveld zorgt ervoor dat Compenda de financiële boekingen van vóór deze datum negeert bij het afsluiten van de periode. Dit is met name van belang wanneer er van financiële administratie gewisseld is en de boekingen van de vorige administratie genegeerd mogen worden bij het afsluiten van de declaratie periode.

Offerte

Bug opgelost op offerte en order

Bij het afdrukken van foto's op offertes en/of orders kon het in specifieke gevallen gebeuren dat een regel tweemaal getoond werd. Vanaf deze versie van Compenda zal een regel op de offerte en/of order nooit vaker dan 1 keer worden getoond.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
MailChimp

Mailchimp integratie

Maak MailChimp campagnes aan vanuit je vertrouwde Compenda omgeving. Als uitbreiding op onze huidige mailingmodule maak je vanaf nu ook heel eenvoudig MailChimp campagnes aan. Geef in Compenda de basisgegevens van de Campagne zoals omschrijving en previewtekst. Maak vervolgens gebruik van de uitgebreide selectiemogelijkheden in Compenda om je doelgroep te bepalen en deze toe te voegen aan de mailing in MailChimp. Nadat de mailing is verzonden kun je vanuit Compenda inzicht blijven houden in bijvoorbeeld het aantal keer dat de e-mail geopend is maar ook hoevaak deze gebounced is. Wil je verder inzoomen dan klik je vanuit Compenda rechtstreeks door naar MailChimp voor diepgaande campagne analyses.

Offerte

Kolom "Verkoopeenheid" toegevoegd aan het offerte/order scherm

Bij het toevoegen van regels aan een offerte of order kan er eenvoudig gezocht worden in alle artikelen die aanwezig zijn in de database. Dit zoekscherm toont een aantal kolommen welke meer informatie over het artikel tonen. Vanaf deze versie van Compenda is het mogelijk om aan dit scherm de kolom "Verkoopeenheid" toe te voegen.

Offerte

Kolommen "Code" en "EAN" toegevoegd aan het offerte/order scherm

Compenda toont per offerte of order precies welke artikelen hierop aanwezig zijn. Een groot aantal kolommen tonen relevante informatie over het artikel. Denk hierbij aan de prijs per stuk maar bijvoorbeeld ook aan de verkoopmarge van een artikel. Vanaf deze versie van Compenda kunnen ook de kolommen "Code" en "EAN" worden toegevoegd aan dit overzicht.

Offerte

Kolom "Informatie" toegevoegd aan het offerte/order scherm

Compenda biedt de mogelijkheid om bij alle artikelen in Compenda een informatietekst toe te voegen. Deze tekst heeft als bedoeling om meer informatie over dit artikel te geven, denk bijvoorbeeld aan onderhoudsinstructies van een specifiek artikel. Vanaf deze versie van Compenda is het mogelijk om deze informatietekst als kolom toe te voegen aan het offerte/order scherm. Betreft het een uitgebreide tekst die niet helemaal getoond kan worden in de kolom dan toont Compenda een hint van deze informatie.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Klantportaal functionaliteiten toegevoegd

Naar aanleiding van het Compenda klantportaal zijn er een aantal zaken aangepast bij klanten welke de module "Klantportaal" actief hebben in de licentie. Dit betreft: - Een vinkje in het tabblad "Algemeen" van natuurlijke en contactpersonen waarmee kan worden aangegeven of een persoon toegang heeft tot het klantportaal - Een menu-optie toegevoegt waarmee in bulk vinkjes kunnen worden gezet om personen toegang te geven tot het klantportaal - Een vinkje bij archiefitems waarmee deze kunnen worden gesynchroniseerd naar het klantportaal - Een rechtermuisknop optie waarmee in bulk archiefitems kunnen worden gesynchroniseert naar het klantportaal - Een sleutel die bepaalt of een gebruiker wel of geen documenten mag exporteren naar het klantportaal.

Mailing

Foutmelding bij verzenden van mailingen opgelost

Wanneer er vanuit Compenda een mailing werd verstuurd welke samenvoegvelden bevat veroorzaakte dit een foutmelding. In deze versie is dat opgelost.

Offerte

Inkoopprijs van samengestelde artikelen wordt getoond in offertes

Wanneer in Compenda gebruik wordt gemaakt van samengestelde artikelen of werkpaketten dan biedt Compenda de mogelijkheid om de verkoopprijs van dit artikel of werkpakket te laten bepalen op basis van de verkoopprijs van de artikelen in de stuklijst. Vanaf deze versie van Compenda wordt in dit geval ook de inkoopprijs van het samengestelde artikel of werkpakket bepaald op basis van de inkoopprijs van de artikelen in de stuklijst. In de offertekaart wordt vervolgens voor het samengestelde artikel of werkpakket het rendement en de marge berekend en getoond.

Factuur

Bug opgelost op de factuur wanneer 1 project veel factuurregels bevat

Wanneer het 1e project op de factuur zoveel regels bevat dat deze niet op 1 pagina passen dan werd het gehele project verplaatst naar pagina 2 waardoor de 1e pagina van de factuur leeg getoond werd.

Mailing

Bug opgelost bij het verzenden van mailingen vanuit Compenda

Bij het versturen van mailingen uit Compenda kwam een foutmelding tevoorschijn. Deze zorgde ervoor dat de mailing niet verzonden kon worden naar de geselecteerde ontvangers.

Offerte

Bug opgelost bij gebruik van samenvoegvelden in voor- en eindblad van offertes

Wanneer in Compenda gebruik wordt gemaakt van samenvoegvelden in het voor- en/of eindblad van offertes kon er in specifieke situaties een foutmelding ontstaan. Vanaf deze versie van Compenda is deze foutmelding verholpen en kan er weer volledig gebruik gemaakt worden van samenvoegvelden in het voor- en/of eindblad van offertes.

Project

De kolom "Aantal" in het overzicht van een projectkaart is afgerond op 2 decimalen

De kolom "Aantal" in het tabblad "Overzicht" van een project kon in sommige situaties getallen tonen met meer dan 2 decimalen. Vanaf deze versie worden de aantallen in deze kolom altijd afgerond op 2 decimalen.

Relatie

Taal en afstand weer zichtbaar bij natuurlijke personen

Vanaf deze versie van Compenda zijn in het tabblad "Algemeen" van een natuurlijke persoon de velden "Taal" en "Afstand" weer beschikbaar.

Incasso

Verwerking van termijn incasso's verbeterd

Wanneer van een factuur met incasseringstermijnregels nog niet alle termijnregels (volledig) zijn geïncasseerd, maar door een andere betaling is het openstaande bedrag van de factuur 0 of zelfs negatief geworden, dan worden de nog niet (volledig) verwerkte incassoregels vanaf deze versie niet geincasseerd. Er is dus een extra controle toegevoegd om te voorkomen dat reeds betaalde facturen alsnog geincasseerd zullen worden.

Incasso

Betere afstemming van incassofacturen in combinatie met Exact Globe

Voor het afstemmen van incassoboekingen wordt vanaf deze versie altijd het factuurnummer meegegeven aan het CSV en XML bestand van Exact Globe in plaats van het factuurnummer ID. Dit zorgt ervoor dat ook in situaties waarbij het factuurnummer en het factuurnummer ID van elkaar verschillen de afstemming van de incassoboekingen juist blijft.

Algemeen

Betere registratie van actieve connecties met de Compenda database

Connecties met de Compenda database worden regelmatiger opgeschoond om te voorkomen dat niet-actieve connecties ervoor zorgen dat gebruikers niet kunnen inloggen. Daarnaast wordt in het gebruikersbeheer weer precies getoond welke gebruikers er op een willekeurig moment zijn ingelogd.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Kopiëren/Plakken in hoofdfilters van Compenda verbeterd

Wanneer er al een waarde aanwezig is in het hoofdfilter van Compenda dan wordt deze waarde vervangen voor de waarde die geplakt wordt. In vorige versies werd de waarde voor de reeds aanwezige waarde geplakt.

Archief

Versnelde samenvoegvelden op project niveau

Het genereren van samenvoegvelden op project niveau is sterk versneld. Dit betekent dat het aanmaken van standaard documenten, standaard e-mails en afspraakbevestigingen flink sneller gaat.

Koppeling Twinfield

Compenda MultiFactuur functioneert in combinatie met Twinfield

Vanaf deze versie is Compenda ook geschikt om te koppelen aan meerdere financiële administraties.

Algemeen

Google Maps beschikbaar in het Nederlands

De Google Maps koppeling in Compenda wordt vanaf deze versie getoond in het Nederlands wanneer de applicatietaal staat ingesteld op Nederlands. Wanneer de applicatietaal staat ingesteld op Engels dan zal de Google Maps koppeling in het Engels getoond worden.

Koppeling Exact Online

Nieuw Exact Online limieten geïmplementeerd

Exact Online hanteert een maximum van 60 calls per minuut en 50.000 per dag. Wanneer vanuit Compenda meer gegevens dan deze 60 moeten worden doorgezet zal Compenda na iedere 60 wachten op het verstrijken van de minuut alvorens door te gaan met de volgende 60.

Algemeen

Nieuwe PDF generator

Het component voor het maken van PDF's in Compenda is van een update voorzien. Let op! Door dit nieuwe component is de uitlijning van de footers in Compenda smaller geworden. Controleer deze dus na de update of deze nog voldoen.

Algemeen

Weergave velden mogen speciale tekens bevatten

De namen van de weergave velden in Compenda mogen vanaf deze versie speciale tekens zoals bijvoorbeeld een - bevatten.

Koppeling SnelStart

SnelStart foutmelding verduidelijkt

Tijdens het synchroniseren van relaties of verkoopboekingen naar SnelStart kan het voorkomen dat er om verschillende redenen foutmeldingen getoond worden. Soms was het onduidelijk of de foutmelding uit Compenda kwam of uit SnelStart. Foutmeldingen die vanuit SnelStart komen worden nu voorafgegaan door de tekst: "In SnelStart is de volgende fout opgetreden:".

Koppeling SnelStart

BIC code synchroniseren met SnelStart Online

Vanaf deze versie zal Compenda ook de BIC code synchroniseren met SnelStart Online.

Agenda

Agenda iconen zijn aangepast

Vanaf deze versie worden de juiste iconen getoond bij agenda items.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Compenda facturen in termijnen incasseren

Het is vanaf nu mogelijk om factuurbedragen in termijnen te incasseren. Betalingscondities kunnen zo worden ingericht dat bijvoorbeeld een jaarabonnement in 12 gelijke termijnen geïncasseerd wordt zonder dat daar 12 afzonderlijke facturen voor nodig zijn.

Factuur

Automatisch incasseren met multi-factuur module

Compenda klanten die gebruik maken van de Multi-factuur module kunnen vanaf nu ook automatisch incasseren. Op relatieniveau kunnen machtigingen worden aangemaakt voor de verschillende eigen organisaties waar vanuit gefactureerd wordt.

Uren invoeren

Urenscherm bug opgelost

Wanneer in het urenscherm gewisseld werd tussen medewerkers kon dit resulteren in een foutmelding. In deze versie van Compenda verschijnt er geen foutmelding meer bij het wisselen tussen medewerkers.

Uren invoeren

Urenscherm bug opgelost

Het urenscherm verspringt niet steeds nadat er een declaratie is geschreven. Het kon voorkomen dat het scherm versprong naar de bovenste regel. Dat is nu opgelost.

Logistiek

Offertes tonen nu ook de informatietekst van samengestelde artikelen

Wanneer bij een samengesteld artikel werd ingesteld dat de stuklijst niet op de offerte getoond mag worden dan werd de informatietekst van het samengestelde artikel ook niet getoond op de offerte. In deze versie wordt in dat geval de informatietekst van het samengestelde artikel wel netjes getoond op de offerte.

Project

Inactieve projectbetrokkenen zijn niet langer selecteerbaar

Wanneer in de stamtabellen een projectbetrokkene type op inactief wordt gezet dan is deze rol ook niet langer selecteerbaar wanneer een teamlid wordt toegevoegd aan een project.

Algemeen

Naam rechtensleutel gewijzigd

De naam van de sleutel "Weergaves bewerken" is gewijzigd naar "Weergave sjablonen beheren".

Algemeen

Naam rechtensleutel gewijzigd

De naam van de sleutel "Toon alle taken" is gewijzigd naar "Toon alle taken/archiefitems".

Algemeen

Knop "Nieuw" hernoemd

In het tabblad "Relatie/Persoonlijk" van organisaties of personen is de knop "Nieuw" gewijzigd naar "Koppelen". Dit omdat koppelen de lading beter dekt aangezien je met deze functionaliteit organisaties en personen aan elkaar kunt verbinden.

Taken

Het veld "Archief omschrijving" is verwijderd uit activiteiten

Bij het aanmaken of bewerken van activititeiten in Compenda werd de mogelijkheid geboden om een "Archief omschrijving" op te geven. Dit veld werd echter al lange tijd niet meer gebruikt binnen Compenda. Dit veld is dan ook verwijderd.

Rapportages

Rapportage "Declaratiedetails" uitgebreid

De rapportage "Declaratiedetails" bevat nu ook een kolom waarin het kenmerk van declaraties wordt getoond.

Order

Lay-out optimalisatie offertes, orders en leveringen

De volgorde waarop (sub)artikelen op de offerte of order worden getoond wordt voortaan precies zo overgenomen op de levering en de factuur.

Archief

Uitbreiding van samenvoegvelden

Samenvoegvelden bij relaties en projecten zijn uitgebreid met het digitaal factureren e-mailadres.

Algemeen

Optimalisatie van sortering op datum

Wanneer in Compenda gesorteerd wordt op een datum veld en er zijn een aantal records met eenzelfde datum, dan zal Compenda de sortering gelijk houden wanneer 1 van deze data verandert.

Algemeen

Uitgebreidere database encryptie

Nog meer velden in de database worden standaard voorzien van encryptie.

Taken

Compenda procedures sterk verbeterd

De werking van procedures in Compenda is sterk verbeterd. Er zijn vooral verbetering aangebracht in het juist plannen van taken binnen dezelfde volgorde. Ook worden sjablonen in deze versie pas aangeroepen op het moment dat een taak voltooid wordt.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Uren invoeren

Kolom "Taak voltooid" toegevoegd aan fiatteerscherm

In het fiatteerscherm van Compenda is een kolom toegevoegd "Taak voltooid". Deze kolom toont een groen vinkje wanneer de taak die hoort bij deze declaratie voltooid is.

Archief

Samenvoegvelden zijn uitgebreid

De samenvoegvelden van projecten zijn uitgebreid met 3 velden. Het gaat om de volgende velden: Tennamevan, IBAN en MachtigingIBAN van het hoofdproject. Deze velden kunnen nu worden samengevoegd vanuit subprojecten.

Lay-outs

Andere bedrag notatie voor klanten in het buitenland

Op de offerte en de factuur wordt voor klanten in het buitenland een andere bedragnotatie gebruikt. In Compenda kan in de relatiekaart onder het tabblad "Algemeen" de aanspreektaal van de klant worden ingesteld. Wanneer deze anders is dan Nederlands dan verandert de bedragnotatie op de offerte of factuur voor deze klant van ./, naar ,/..

HRM

Verwijderde verlofaanvragen worden opgeslagen in het archief van de medewerker

Bij het aanpassen van de HRM periode van een medewerker kan het zijn dat reeds gedane verlofaanvragen verwijderd worden. Deze worden getoond in een Excel bestand. Dit Excel betand wordt nu ook opgeslagen in het archief van de betreffende medewerker. Dit om te voorkomen dat de verwijderde aanvragen kwijt raken door het Excel bestand te sluiten.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Relatie

Contactpersoon corrigeren werkt weer

Bij het corrigeren van een contactpersoon worden alle wijzigingen correct opgeslagen. Daarnaast kan bij het aanmaken van een nieuwe relatie ook meteen een Contactpersoon gekoppeld worden.

Project

Verwijderen project geeft duidelijke melding

Wanneer in Compenda een project verwijderd wordt waar taken aan gekoppeld zijn wordt de volgende melding gegeven: Kan selectie niet verwijderen. Project heeft taken/informatie in het archief.

HRM

Verpichte velden controle bij aanmaken HRM periode

Wanneer bij een medewerker een HRM-periode wordt aangemaakt zal Compenda een melding geven wanneer de verplichte velden niet (allemaal) zijn ingevuld.

Mailing

Compenda mailing werkt ook met proxy

De mailing module van Compenda werkt nu ook wanneer er gebruik wordt gemaakt van een proxy.

Overig

Uitbetalen, corrigeren en verplaatsen van verlof funtioneert weer naar behoren

Uitbetalen, corrigeren en verplaatsen van verlof funtioneert weer naar behoren.

Koppeling SnelStart

Compenda koppelt met SnelStart Online

De koppeling tussen Compenda en SnelStart Online is gereed. De koppeling heeft de volgende functionaliteiten: -Doorzetten en updaten van debiteuren en crediteuren -Doorzetten van verkoopboekingen -Teruglezen van openstaande posten.

Outlook plugin

Outlook opmaak instellen in Compenda

In de instellingen van Compenda kan worden aangegeven welk lettertype gebruikt moet worden voor Outlook mailberichten die vanuit Compenda worden aangemaakt. Deze instellingen zijn te vinden in de instellingen onder "Layout algemeen". Hier kunnen het lettertype, de letter grootte en de letter kleur worden ingesteld.

Algemeen

Automatisch schalen kan uitgeschakeld worden

Standaard schaalt Compenda de breedte van de kolommen de weergaven. Wanneer de weergave uit veel kolommen bestaat kan dit problemen opleveren. Onder de persoonlijke opties in Compenda kan door middel van een vinkje het automatisch schalen worden uitgeschakeld. Wanneer deze is uitgeschakeld behouden de kolommen hun breedte wanneer het scherm vergroot en verkleind wordt. Wanneer de kolommen niet passen zal een scrollbar worden getoond.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

Algehele optimalisatie

Optimalisatie van veel onderliggende functies van Compenda.

Overig

Uitbetalen, corrigeren en verplaatsen van verlof funtioneert weer naar behoren

Uitbetalen, corrigeren en verplaatsen van verlof funtioneert weer naar behoren.

Overig

Tapi koppeling werkt weer

Tapi instellingen werken weer. In de opties wordt nu de juiste naam weergegeven. Wanneer er gebeld wordt komt er een pop-up met het juiste nummer en de naam wordt er correct bij gezocht.

Artikel

Werkpaketten geoptimaliseerd

De werking van werkpaketten in Compenda is geoptimaliseerd.

Algemeen

Factuur e-mailadres nu ook zichtbaar in het tabblad factuur van een relatiekaart

De kolom factuur e-mailadres is toegevoegd aan het grid van het tabblad factuur in een relatiekaart.

Koppeling Exact Online

Compenda geschikt voor Exact Online Duitsland

Koppel Compenda nu ook aan Exact Online Duitsland.

Project

Meerdere medewerkers tegelijk toevoegen aan een project team

Voeg eenvoudg meerdere medewerkers tegelijk toe aan een projectteam.

Incasso

Incasso's annuleren werkt ook met Twinfield

Ook wanneer Compenda gekoppeld is aan Twinfield kunnen incassobatches geannuleerd worden.

Agenda

Taken afschermen in de agenda

Wanneer een gebruik niet het recht heeft om alle taken te zien worden in de agenda de taken van anderen afgeschermd.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Offerte

Btw op offerte verbergen

Voor klanten in het buitenland kunnen nu ook offertes worden opgesteld waarbij de BTW wordt verborgen. Hiervoor is een setting toegevoegd "BTW verbergen mogelijk". Op de offerte zal indien aangevinkt de BTW verborgen kunnen worden.

Koppeling Exact Globe

BTW verleggen in Exact Globe

BTW kan ook verlegd worden wanneer Compenda gekoppeld is aan Exact Globe.

Koppeling Exact Online

Inkoopregels uit Exact Online teruglezen in Compenda

Inkoopfactuurregels kunnen o.b.v. kostenplaatsen worden teruggelezen in Compenda.

Planner

Taken in de planner kunnen knippen/plakken

In de planner van Compenda kunnen taken gekopieerd en geplakt worden via Ctrl+C/Ctrl+V.

Relatie

Projectbetrokkenen ontkoppelen vanuit de relatiekaart

Relaties welke betrokken zijn bij een project kunnen nu ook vanuit de relatiekaart ontkoppeld worden van dit project. Ga hiervoor naar het tabblad project binnen de relatiekaart klik het gewenste project aan met de rechtermuisknop en selecteer "Ontkoppelen". Deze relatie wordt vervolgens uit het team van dit project verwijderd.

Artikel

Artikelen kopiëren

Artikel kunnen via een rechtermuisknop optie nu ook makkelijk gekopieerd worden. Dit voorkomt het onnodig vaak invoeren van algemene artikelgegevens.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Algemeen

"Gearchiveerde records tonen" verplaatst naar filter

De optie "Gearchiveerde records tonen" is verwijderd uit het hoofdmenu "Beeld" en verplaatst naar het filter.

Algemeen

In de subtabbladen binnen de relatiekaart zijn subgrid frames in gebruik genomen

In de sub-tabbladen Relatie/Vestiging/Contactpersoon van de Relatie-kaart zijn dezelfde frames in gebruik genomen als in de hoofdschermen van Compenda. Dit houdt in dat er ook in deze sub-tabbladen kan worden gefilterd, daarnaast kunnen er eigen weergaven worden ingesteld voor deze sub-tabbladen.

Logistiek

Nieuwe layout ontvangsten scherm

Het ontvangstscherm heeft dezelfde layout gekregen als het inkoopadviesscherm. Daarnaast is de werking van dit scherm ook gelijk gemaakt aan dat van het inkoopadvies.

Factuur

Conceptfactuur per project

Bij het aanmaken van conceptfacturen wordt de selectie onthouden. Wanneer er geen projecten getoond worden alle projecten gefactureerd. Anders worden alleen het huidige of de geselecteerde projecten gefactureerd.

Offerte

E-mail archiveren

Wanneer je een opdrachtgever invoert bij een offerte vult hij nu alle gegevens aan. Dit scheelt tijd bij het aanmaken van nieuwe offertes.

Koppeling Exact Online

Inkoopfacturen Exact Online in Compenda

De inkoopfacturen die geboekt worden in Exact Online zijn nu ook terug te vinden in Compenda, in een project onder het tabblad 'Overzicht'.

Relatie

Projectperiodes per medewerker

Het is mogelijk om van elke medewerker te zien in welke periode hij/zij bij welke projecten betrokken is geweest. Dit kun je inschakelen door het vinkje 'historie' aan te zetten: medewerker > project > vinkje 'historie'.

Project

Kostprijs niet declarabele uren wordt meegenomen in het projectoverzicht

De kostprijs van niet declarabele uren of uren zonder verkoop tarief worden meegeteld in de kostprijs in het projectoverzicht.

Taken

Archiefframe van taken wordt gerefreshed bij vorige/volgende

Wanneer door taken gescrolld wordt door middel van de knoppen vorige/volgende wordt ook het archiefframe steeds ververst.

Project

Termijnregels in de toekomst krijgen een aparte kleur

Termijnregels met een begindatum in de toekomst worden in het geel getoond.

Project

Afkeuren verlofaanvraag

Samenvatting van termijnregels wordt point in time getoond.

Taken

"Toon taken van" toont alleen gebruikers

In het filter van het tabblad taak worden onder "Toon taken van" alleen gebruikers getoond welke een taak hebben of hebben gehad.

Outlook plugin

Outlook plug-in toont volledige omschrijving

Wanneer een lange omschrijving wordt opgegeven bij het archiveren van een e-mail via de Outlook plugin valt deze tekst niet langer weg achter de knop "mail-inhoud"

Agenda

Budgetinformatie toont geschreven uren

Wanneer er op een project een budget is ingesteld wordt bij het aanmaken van een declaratie budgetinformatie getoond. Deze toont de gebudgetteerde uren en de geschreven uren tot op dat moment.

Algemeen

Systeemgegevens van een verlofaanvraag worden getoond

In het tabblad extra van een verlofaanvraag worden nu ook de systeemgegevens ingevuld. Denk hierbij aan gegevens als creatiedatum en datum van laatste wijziging.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Adresgegevens in grid factuur

Adresgegevens worden nu getoond in het grid op het tabblad 'Factuur'.

Subadmin

Melding 'boekingen doorzetten'

Compenda geeft een melding wanneer je een periode wilt afsluiten terwijl er nog boekingen doorgezet moeten worden.

Offerte

Koppelen offerte en projectnummer

Wanneer een nieuwe offerte wordt gemaakt op basis van een afgewezen offerte, wordt automatisch hetzelfde projectnummer gekoppeld.

Lay-outs

Kenmerken declaratieregels wel/niet op factuur

Het is mogelijk om zelf te bepalen of kenmerken uit declaratieregels worden weergegeven op een factuur.

General

Hoofd- én subproject tegelijkertijd uitstellen

Wanneer een hoofdproject wordt uitgesteld, worden automatisch ook de daarbij behorende subprojecten uitgesteld.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Koppeling Exact Online

Wanneer je meerdere financiële Exact Online administraties gekoppeld hebt aan Compenda worden de debiteuren en crediteuren bij het aanmaken doorgeschoten naar de verschillende administraties. Het is eenvoudig aan te geven naar welke administratie deze moeten.

Koppeling Twinfield

Financiële boekingen naar Twinfield

De financiële koppeling met Twinfield is geoptimaliseerd. Het is nu mogelijk om financiële boekingen vanuit Compenda door te sturen naar Twinfield.

Uren invoeren (F6)

Vervaldatum per verlofpotje

Het verlof is nu gesplitst in verschillende verlofpotjes. Hierdoor is het mogelijk om elk potje een eigen vervaldatum te geven.Ook kunnen medewerkers bij het aanvragen van verlof in één oogopslag zien hoeveel verlofuren ze nog hebben en wanneer deze vervallen. Dit is tevens zichtbaar op de vakantiekaart.

Project

Geen tekstregels in 'Declaratie details'

In de rapportage 'Declaratie details' worden tekstregels niet meer meegenomen. Deze rapportage is te vinden onder 'Rapportages' -> 'Declaratie details'. De rapportage is alleen toegankelijk wanneer je in het tabblad 'Project' zit.

Project

Berekening voorschot

Optimalisatie berekening voorschot in het overzicht van het project.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Vrije velden

Informatie uit de vrije velden is nu beter afgeschermd.

Mailing

Privacygevoelige informatie is nu beter afgeschermd.

Offerte

Het is weer mogelijk om een offerte af te wijzen.

Project

Afgewezen offertes worden niet meer meegenomen bij het voorcalculeren en budgetteren.

Agenda

In de Agenda van Compenda kun je nu eenvoudig van maand wisselen.

Factuur

Andere melding bij het verwijderen van conceptfacturen.

Agenda

Optimalisatie doorgevoerd bij het openen van taken.

Uren fiatteren na afgesloten periode

Wanneer een financiële periode is afgesloten, kunnen de uren die in die periode vallen nog wel gefiatteerd worden. De omzet wordt dan meegenomen in de eerstvolgende/ huidige maand die nog niet afgesloten is.

Project

Wanneer er een voorschot in rekening wordt gebracht bij een fixedfee-project, blijft de fixed fee aanpasbaar. Deze aanpassing voer je door in het project. Pas wanneer je daadwerkelijk een product/dienst/uur in rekening brengt, kun je de fixed fee niet meer aanpassen.

Factuur

Bij het fiatteren van boekingsregels wordt voor het registreren van de omzet per maand de boekingsdatum bepaald. Deze boekingsdatum valt altijd op de eerste dag van de maand in de eerstvolgende openstaande periode. Hierdoor komt de omzet altijd in de juiste periode te staan wanneer deze via een tussenrekening wordt geboekt (bijvoorbeeld nog te verzenden facturen).

Uren invoeren (F6)

In deze versie moeten de verlofpotjes toegewezen worden aan een verlofopbouwtype. Het type is belangrijk voor de volgende update van Compenda (build 50). Voor dit proces hebben wij de onderstaande handleiding beschikbaar gesteld.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Optimalisatie van het bulkfactureren/ crediteren van facturen

Uren invoeren (F6)

Optimalisatie controle gefiatteerde uren.

Incasso

Nummering facturen binnen een incassobatch aangepast.

Project

Wanneer je geen defaultwaarden voor een projectstatus hebt opgegeven en je promoveert een offerte naar project, stelt Compenda de vraag wat de status van het project moet worden.

Koppeling Exact Globe

Je kunt instellen of je de kostenplaats in Exact Globe wilt aanmaken op basis van het hoofd- of het subproject in Compenda. Deze instelling kun je vinden onder 'Extra'->'Beheer'->'Instellingen'. Vervolgens opent het scherm 'Applicatie-instellingen' en kies je 'Financiële Administratie'. Daar vink je de instelling 'Kostenplaats/drager op hoofdproject' aan wanneer je de kostenplaats op basis van het hoofdprojectnummer wilt aanmaken.

Rapportages

Medewerkers die het gebruikersrecht 'HRM eigen' hebben, mogen de rapportage (beschikbaarheid) inzien. Deze rapportage vind je door te klikken op 'Rapportages' en vervolgens op 'Beschikbaarheid'.

Factuur

Optimalisatie van het terugzetten van boekingsregels op een project vanuit een creditfactuur.

Algemeen

Query-fouten worden weer gelogd.

Multi factuur

Wanneer je vanuit één Compenda meerdere financiële administraties aanstuurt (multi-factuurstroom), kun je per organisatie instellen welke gegevens op de factuur worden vermeld.

Relatie

Bij het importeren van relaties uit Excel controleert Compenda vooraf of de kolomopbouw van het Excel-bestand overeenkomt met het format van Compenda.

Taken

Er zijn extra samenvoegvelden toegevoegd voor het gebruiken van informatie uit een taak.

Outlook plugin

Vanuit de Outlook-plugin kan een taak worden aangemaakt waarin de e-mail wordt opgeslagen.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Factuur

Optimalisatie voor meerdere BTW-types op één factuur.

Uren invoeren (F6)

Er is een nieuw scherm in Compenda gekomen om uren te fiatteren. In dit scherm zit een overzicht van alle projecten (gegroepeerd op hoofd-/subproject) waarin alle benodigde informatie staat, zodat op reële gronden een fiat kan worden gegeven.Je stelt eenmalig in welke uren je wilt fiatteren en wie deze mag fiatteren. Dit is te vinden onder 'Extra beheer instellingen'. Je klikt vervolgens in het scherm 'Applicatie-instellingen' op 'project' en daar vind je de instelling 'Fiattering'.

Taken

Bij het aan- of afmelden van een taak, ontvangt de opdrachtgever automatisch een e-mail waarin dit wordt medegedeeld. Je stelt zelf eenmalig een default-tekst in.

Project

Bij het fiatteren van uren is het mogelijk om vanuit dit scherm de betreffende taak te openen.

Rapportages

Fixed fee wordt meegenomen in de kostenberekening. Voorheen gebeurde dit alleen met de voorcalculatie.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Project

Het tabbladoverzicht wordt nu ook getoond bij interne projecten. Door deze toevoeging kan je eenvoudig de kostprijs van een intern project in de gaten houden.

Taken

Een taak kan naar een ander tijdstip worden versleept in de Agenda van Compenda

Rapportages

De omzetrapportage is uitbreid met een overzicht van het aantal gefactureerde uren. De rapportage is te vinden onder 'Rapportages'->'Omzet analyse'->'Op medewerker'. Deze rapportage is alleen te raadplegen wanneer je in het tabblad 'Project' zit.

HRM

Wanneer je een nieuwe medewerker aanmaakt, krijgt deze automatisch het label 'vaste medewerker'. Indien de medewerker een ander label moet krijgen dan kun je deze selecteren in het dropdownmenu. De labels moet je zelf aanmaken in de 'Stamtabellen'.

Uren invoeren (F6)

De afronding van beschikbare verlofuren is aangepast.

Alle wijzigingen in deze release weergeven

Vraag onze brochure aan

*Je ontvangt hem direct in je mailbox! 

Bekijk onze brochure

*Je ontvangt hem direct in je mailbox!