Compenda Updates

BLIJF OP DE HOOGTE VAN

ONZE NIEUWSTE SOFTWARE ONTWIKKELINGEN

Compenda wordt constant doorontwikkeld en uitgebreid met nieuwe functies. Hier vind je een overzicht van alle productupdates per versie.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Rapportages

Aanpassing rapportage 'Declaratiedetails'

Bij het uitdraaien van de rapportage 'Declaratiedetails' dient een begin- en einddatum opgegeven te worden. Er is in deze versie een bugfix gedaan zodat regels worden uitgedraaid tot en met de gekozen einddatum in plaats van tot de gekozen einddatum.

Rapportages

Aanpassing rapportage 'Beschikbaarheid'

In de rapportage 'Beschikbaarheid' werd tot aan deze versie rekening gehouden met verwijderde taken welke nog niet 'Definitief' verwijderd waren. Vanaf deze versie worden ook deze taken genegeerd bij het draaien van de rapportage.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Rapportages

Capaciteitsrapport

De rapportage 'Beschikbaarheid' in Compenda is aangepast en houdt nu ook rekening met ingeplande taken bij medewerkers. Ook wordt door middel van kleuren duidelijk aangegeven op welke dagen medewerkers nog beschikbare tijd hebben en op welke dagen niet. Deze rapportage kan zo gebruikt worden om de capaciteit van de medewerkers in te zien en vervolgens hier bij het plannen gebruik van te maken. De rapportage is in Compenda beschikbaar via 'Rapportages' -> 'Beschikbaarheid'.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Rapportages

Rapportage "Declaratiedetails" uitgebreid

De rapportage "Declaratiedetails" bevat nu ook een kolom waarin het kenmerk van declaraties wordt getoond.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Rapportages

Uitbreiding rapportage projectvoortgang

De standaardrapportage "Projectvoortgang" is uitgebreid. Deze toont nu in de kolom "AantalUrenFacturabel" het aantal uren dat nog gefactureerd kan worden. Daarnaast is er een kolom toegevoegd die het voorcalculatie uren toont.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Rapportages

Tarieven medewerkers in rapportage

Tarieven per medewerker zijn inzichtelijk gemaakt in de rapportage. Ga naar 'Rapportages' > 'Projecttarief' > 'Per project' of 'Per medewerker'.

Rapportages

HRM-rapportage

In de HRM-rapportages wordt informatie getoond tot en met een geselecteerde datum.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Rapportages

Medewerkers die het gebruikersrecht 'HRM eigen' hebben, mogen de rapportage (beschikbaarheid) inzien. Deze rapportage vind je door te klikken op 'Rapportages' en vervolgens op 'Beschikbaarheid'.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Rapportages

De rapportage 'Beschikbaar verlof op medewerker' is uitgebreid met de volgende gegevens: opbouw, opname en restant. Deze rapportage kun je alleen vinden vanuit het tabblad 'Medewerker'. Je klikt op de menu-items 'Rapportages' -> 'HRM' -> 'Beschikbaar verlof op medewerker'.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Rapportages

Fixed fee wordt meegenomen in de kostenberekening. Voorheen gebeurde dit alleen met de voorcalculatie.

Alle wijzigingen in deze release weergeven
Alle wijzigingen in deze release weergeven
Rapportages

De omzetrapportage is uitbreid met een overzicht van het aantal gefactureerde uren. De rapportage is te vinden onder 'Rapportages'->'Omzet analyse'->'Op medewerker'. Deze rapportage is alleen te raadplegen wanneer je in het tabblad 'Project' zit.

Alle wijzigingen in deze release weergeven

Vraag onze brochure aan

*Je ontvangt hem direct in je mailbox! 

Bekijk onze brochure

*Je ontvangt hem direct in je mailbox!