Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website, de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Voor een advies raden wij je altijd aan contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde deskundigen. Compenda B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op deze website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Compenda B.V. Voor deze informatie is Compenda B.V. niet aansprakelijk. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Compenda B.V.

Vraag onze brochure aan

*Je ontvangt hem direct in je mailbox! 

Bekijk onze brochure

*Je ontvangt hem direct in je mailbox!